Yhteistoimintalakia uudistetaan

Uudistamisen tavoitteena on parantaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä luoda puitteet yrityksen ja työyhteisön kehittämiselle. Uudistuksella lisätään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia.

Työnantajan ja henkilöstön välistä luottamusta halutaan parantaa

Yhteistoimintalain tarkoituksena on kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa.

Yhteistoimintalakia sovellettaisiin jatkossakin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Henkilöstön edustusta yritysten hallinnossa koskevia säännöksiä sovellettaisiin yrityksiin, joilla on Suomessa vähintään 150 työntekijää.

Uusi yhteistoimintalaki muodostuisi kolmesta kokonaisuudesta

  1. Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä
  2. Neuvottelut muutostilanteissa (muutosneuvottelut)
  3. Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa

Laki on lausuntokierroksella 19.11.2020–15.1.2021.

Katso tarkemmat tiedot esitetyn uudistuksen sisällöstä työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta

TEM:in logo ja henkilö salkun kanssa.

Uutishuone

27.11.2020
Kustannustuen toinen kierros on tavoitteena saada haettavaksi joulukuun lopussa Valtiokonttorista. Yritys voi valmistautua hakuun jo nyt. Tarkista valtuudet ja yrityksesi tiedot Tarkista, että...
27.11.2020
Vastaamalla kyselyyn voi vaikuttaa myönteisen sijoituskulttuurin ja omistajuusympäristön luomiseen Suomessa. Yrityksille, omistajille ja muille yhteisöille järjestetään erilliset kohdennetut kyselyt...
27.11.2020
Hallitus esittää muutosta lakiin tuesta ja hyvityksestä ravitsemisyrityksille. Muutos keventää pienyritysten hallinnollista rasitetta ja kustannusta, kun hyvitystä koskevat tilinpäätösvelvoitteet...
26.11.2020
Jäikö seutukaupunkien yhteinen verkkokauppa -webinaari väliin tai haluaisitko kerrata parhaat palat, kuinka pääset mukaan verkkokauppaan? Verkkokaupan realiteetit ja yritystarinat...
20.11.2020
Uudistamisen tavoitteena on parantaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä luoda puitteet yrityksen ja työyhteisön kehittämiselle. Uudistuksella lisätään henkilöstön...
20.11.2020
Tavoitteena on turvata lomautettujen ja yrittäjien toimeentuloa sekä helpottaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä koronaviruspandemian pitkittyessä. Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea maaliskuun...
16.11.2020
Raahen liikekeskustan asemakaavamuutostyö käynnistyy kaikille avoimella yleisötilaisuudella 28.11.2020 Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin kaupallisessa keskuksessa ja koskee kolmea...
16.11.2020
ELY-keskuksen Analyysi- ja Konsultointi -palveluita kannattaa hakea pikaisesti, mikäli palveluille on tarve alkuvuodesta 2021. Uusi puitesopimuskausi käynnistyy helmikuussa 2021 Mikäli yrityksen on...