Raahen seutukunta

Raahen seutukunta on Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen, yhteensä 32 000 asukkaan ainutlaatuinen yhdistelmä rannikon kaupunkielämää ja maaseudun rauhaa. Elinvoimainen seutukunta on noin 2 000 yrityksen työssäkäynti- ja palvelukeskittymä Perämeren rannalla tunti Oulusta etelään. Raahen seutukunnan elinkeinorakenne on yksi Suomen erikoistuneimpia, mikä johtuu teollisuuden suuresta osuudesta. Ympäristöystävällistä sähköä tuotetaan seudulla jo nyt 950 MW teholla.

Vahvuutena ympäristö, puhdas energia ja logistiset edut

Poikkeuksellisen kovan metalliosaamisen lisäksi Raahen seudulla ollaan ylpeitä kiertotalouteen ja ympäristöystävälliseen teollisuuteen satsaamisesta. Alue on Suomen kirkkainta kärkeä tuulivoiman tuottajana ja kasvu jatkuu edelleen. Suunnitteilla oleviin noin 20 tuulivoimapuistoon voisi tulla enimmillään lähes 300 uutta voimalaa. Puhtaalle energialle on valtava tilaus, sillä vetytalouteen kohdistuu seudulla erittäin suuria odotuksia. Fossiilivapaaseen terästuotantoon pyrkivän SSAB:n Raahen terästehtaan uudistaminen on alueelle merkittävä investointi.

Upea luonto ja harvinaiset helmet, kuten saaristo ja Wanha Raahe, ovat seudun matkailun tähtiainesta. Raahen seutu on osa Pohjolan rengastietä ja matkailun kehittämisessä otetaan isoja askeleita eteenpäin. Etäisyyksien puolesta Raahen seudulle on helppo tulla, sillä 8-tietä hurauttaa Oulunsalon lentokentälle tunnissa ja Raahen juna-asemalle Vihantiin kantatie 88:ia puolta lyhyemmässä ajassa. Sujuvan maantieliikenteen lisäksi yritysten tarpeita palvelee Raahen Satama, jonne kulkee myös sähköistetty junarata. Satama on tehnyt mittavia investointeja entistäkin suurempiin projektikuljetuksiin ja se on yksi Suomen vilkkaimmista satamista.   

Työpaikat ja koulutus

Työpaikkoja seudulla on noin 8500, joista teollisuus työllistää lähes 3 500 henkilöä, kun toiseksi eniten työpaikkoja on terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla noin 2 000. Tukku- ja vähittäiskaupan sekä rakentamisen aloilla työskentelee molemmissa noin 1 000 henkilöä.

Työpaikkaomavaraisuus on Raahen seudulla ollut yli 100 % koko 2000-luvun ajan ja Raahessa suurimmillaan lähes 120 %. Raahen seudulla käy töissä Oulusta, Limingasta, Kalajoelta ja muilta paikkakunnilta noin 2400 pendelöijää, kun seudulta puolestaan käy muualla töissä 1 500 henkilöä.

Raahen seudulla on erittäin vahva toisen asteen koulutus, ja tutkinnon suorittaneita onkin reippaasti enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Myös korkea-asteen koulutusta on viime vuosien aikana saatu lisättyä seudulla valtakunnallistakin huomiota saaneen monikampusmallin avulla.

Toimipaikkojen määrällä mitattuna Raahen seutukunnassa suurimmat toimialat ovat järjestyksessä maatalous, tukku- ja vähittäiskauppa ja rakentaminen. Pyöreästi toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 1,7 miljardia euroa vuonna 2020. Arvonlisäystä tarkastelemalla metalliteollisuus on toimialoista ylivoimaisesti suurin 250 miljoonalla euron summalla.

Yrittäminen Raahen seudulla

Yritysten nettoperustanta on Raahen seudulla ollut jo pitkään positiivinen paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta. Viime vuosien aikana yrityksiä on aloitettu vuosittain keskimäärin 110 ja lopetettu noin 90. Seudun noin 2300 yrityksestä 1–9 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä on 95 % ja pk-yrityksiä noin 4 %. Tuontia ja vientiä harjoittavia yrityksiä seudulla on noin 4 %.

Raahen seudun kehitys mittaa vuosittain yritysten lyhyen aikavälin näkemyksiä puhelinhaastatteluina toteutettavalla yritysbarometrillä. Tilannekatsaus auttaa ohjaamaan yrityksille suunnattuja palveluita ja tuottaa ajantasaista tietoa seutukunnan päätöksentekijöille.