Aluekehittämisen tehtävä

Aluekehittämisen ytimessä on seutukuntamme elinvoiman kasvattaminen, yhteistyössä.

Aluekehittäminen on vaikuttamista seutu-, maakunta- ja valtion tasolla. Teemme tiivistä yhteistyötä päättäjien, viranomaisten, järjestöjen, rahoittajien ja muiden toimijoiden kanssa alueemme yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Lisäksi meidän tehtävämme on pitää seutumme elinkeinoelämän lippua korkealla kaikissa yhteyksissä sekä ajaa etujamme.

Kaikki hankkeemme tähtäävät Raahen seutukunnan menestymiseen. Tulevaisuutemme riippuu siitä, kuinka hyvin alueemme yritykset ja asukkaat voivat. Työpaikat ovat ensiarvoisen tärkeitä veto- ja pitovoimallemme, unohtamatta koulutusta ja viihtyisää asuinympäristöä liikenneyhteyksineen.

Edesautamme kaikin mahdollisin tavoin seutumme maineen kasvua ja houkuttelevuutta yritysten sijoittumispaikkana yhteistyössä alueemme kuntien kanssa.

Mainetyössä jokainen seutukuntalainen, yrittäjä ja päättäjä voi tehdä osansa, sillä me kaikki olemme kotiseutumme lähettiläitä.

Pohjois-Pohjanmaan työmahdollisuuksia nostava Vain parhaita puolia -markkinointikampanja on yksi esimerkki yhteistyöstä tunnettuuden kehittämiseksi, missä Raahen seudun kehitys ja kaikki seudun kunnat ovat mukana.