Veden äärellä

Rahoittajien logot.

Yhteyshenkilöt:
Hanna-Leena Korhonen, matkailupäällikkö
puh. 040 1357030, hanna-leena.korhonen [at] raahe.fi
Terhi Eteläinen, viestintäkoordinaattori
puh. 040 1303884, terhi.etelainen [at] raahe.fi

Matkailun kehittäminen Raahen seudulla

Veden äärellä Facebook-sivut

Hankkeen päämääränä on kehittää Raahen kasvuvyöhykkeen matkailutoimialaa sekä toimialan pk-yritysten kasvua ja kehittymistä. Tavoitteena on matkailu- ja palvelualan yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen sekä palvelutarjonnan muotoilu seutukunnallisina paketteina ja markkinointi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Matkailun kehittämisteemoja ovat luonto-, kalastus- ja metsästysmatkailu, liikunta- ja hyvinvointimatkailu, teollisuusmatkailu sekä tapahtumamatkailu. Näiden teemojen rakentaminen ja tuotteistaminen edellyttää matkailutoimijoiden yhteistyön kehittämistä, palvelutarjonnan tuotteistamista ja matkailuinvestointien edistämistä sekä yhteismarkkinointia. Tärkeänä tavoitteena on alueen sisäisen matkailuun, palvelujen tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvän kehittämistyön uudenlainen organisointi korvaamaan nykyinen sirpaloitunut malli.

Suurkankkeiden muodostama kysyntäpotentiaali ja alueen tahtotila ovat nyt siinä vaiheessa, että Raahen kasvuvyöhykkeelle voidaan aidosti lähteä rakentamaan matkailun kehittämistä valitun strategisen linjauksen mukaan, jossa kärjen muodostavat yrityskohtaiset kehittämistoimet.

Hankkeen nimi: Veden äärellä – Raahen seudun vetovoimaisuuden lisääminen

Hankekoodi: A73143

Toimintakausi: 1.4.2017 – 30.6.2020

Hankehallinnointi: Raahen seudun kehitys (Raahen seutukunta: Raahen kaupunki, Pyhäjoen kunta, Siikajoen kunta)

Hankebudjetti: 477 100 €, josta EAKR ja valtion rahoitus 333 970 € ja kuntien rahoitus 143 130 €