Vetytalouteen siirtymistä selvitetään Pohjois-Pohjanmaalla

Vedyn merkitys vihreässä siirtymässä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja energiakysymyksissä on vain voimistunut viimeaikaisten tapahtumien seurauksena. Syyskuussa 2022 käynnistyy esiselvitys vetytalouteen siirtymiseksi Pohjois-Pohjanmaalla. Asiantuntijana selvityksessä on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.
 

Taustoitus kuntoon aluksi Suomen osalta

Esiselvityksessä lähdetään liikkeelle kartoittamalla ajantasaiset tiedot vetyyn liittyvistä toimijoista, toiminnoista, käyttäjistä, määristä ja infrastruktuurista Suomessa. Lisäksi selvitetään vedyn käyttöön liittyvät poliittiset ja säädökselliset seikat sekä tehdään alustavat teknistaloudelliset tarkastelut.

Tehtävät selvitykset ja tutkimukset kytkeytyvät Ruotsin puolella tehtyyn vastaavaan kokonaisuuteen. Tietoja päästään hyödyntämään paitsi paikallisesti ja valtakunnallisesti, myös esimerkiksi yhteistyöverkostoissa molemmin puolin Pohjanlahtea, josta BotH2nian tavoitteena on luoda maailman ensimmäinen vetylahti.

Tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut vetytaloudelle

Pohjois-Pohjanmaan osalta esiselvityksen tärkein osuus on tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut vetytaloudelle. Selvityksessä tarkasteluun otetaan kaksi todennäköistä pääskenaariota; keskitetty ja hajautettu skenaario.

  • Keskitetyssä skenaariossa vetyä tuotetaan lähellä käyttäjää tai lähellä siirtoputkia.
  • Hajautetussa skenaariossa vedyn tuotanto tapahtuu lähellä uusiutuvan sähkön tuotantoa ja vety kuljetetaan vedyn hyödyntämispaikalle sopivalla vaihtoehdolla.

Skenaariotyön aikakehys on lähitulevaisuus sekä vuosi 2035 ja sen jälkeinen aika

Skenaariotyöllä tuetaan paikallisia ja alueellisia toimijoita ennakoimaan vetyyn liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia lähitulevaisuudessa ja seuraavan viidentoista vuoden aikana. Samalla myös kartoitetaan paikallisten yritysten valmiuksia ja kehittämiskohteita.

Raahen seutukunnan osalta selvitetään erillisessä tutkimuksessa vetyyn liittyviä osaamistarpeita syksyn 2022 aikana yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen kanssa.

Esiselvitys valmistuu talvella 2023

Selvitys ajoittuu syyskuulta 2022 tammikuulle 2023. Selvityksen aikana järjestetään työpajoja ja sidosryhmätapaamisia, joista tiedotetaan myöhemmin. Työn tuloksia päästään tarkastelemaan helmi-maaliskuussa 2023.

Esiselvityksen vetytalouteen siirtymiseksi Pohjois-Pohjanmaalla teettävät VTT:llä Raahen seudun kehityksen hallinnoimat Kansallinen vetyverkosto ja R4H2 - REACTions for Hydrogen –hankkeet.

Lisätiedot

Mikäli haluatte olla mukana vaikuttamassa kehityksen kulkuun, ottakaa yhteyttä!

Markku Kemppainen
puh. 040 135 6975
markku.kemppainen [at] raahe.fi
R4H2 - REACTions for Hydrogen

Minna Näsman
puh. 040 130 8232
minna.nasman [at] raahe.fi
Kansallinen vetyverkosto
BotH2nia

Raahen seudun kehitys

Merimaisema, jonka päällä vedyn kemiallinen merkki ja Suomen kartasta korostettu Pohjois-Pohjanmaan alue.

Uutishuone

01.06.2023
Raahe on ottanut vastuuta vetytalouden kehityksestä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Energiamurroksen tilannetta ja tulevia kehityspolkuja avataan kaikille...
24.05.2023
Tervetuloa parlamenttikahville puimaan päivän polttavia aiheita! Raahen seudun yrittäjille suunnatut aamuparlamentit kokoontuvat jälleen kesäkuussa. Parlamenteissa voi jutustella mistä tahansa...
24.05.2023
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisestä ja työmarkkina-asemasta Suomessa! Tämä kysely on osa työ- ja...
11.05.2023
Hyvällä työnantajamielikuvalla varmistat sen, että teille halutaan tulla töihin ja työntekijänä myös pysytään pitkään. Työnantajamielikuva rakentuu monista palasista ja kaikki lähtee liikkeelle...
09.05.2023
Sivustolta löytyy kattavasti tietoa Raahen seudun korkeakouluyhteistyöstä ja täällä kehitetystä Monikampus –mallista sekä ennakoinnista ja erilaisista toteutetuista...
09.05.2023
Kasvupolku -ohjelmaan valittiin mukaan 20 yritystä. Raahen seutukunnasta mukana on raahelainen WTF Design. Yritykset valittiin sparrausohjelmaan tuomariston...
11.04.2023
Tuen hakemista yksinkertaistetaan ja maksatusta nopeutetaan. Käyttöön tulee myös uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Uudistuksen tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä yrityksissä....
11.04.2023
Pyöräily on vahvassa nosteessa niin meillä Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tiesitkö, että EU:n maaliskuussa julkaistu tavoite tähtää pyöräilyn määrän kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä?...