Vetytalouteen siirtymistä selvitetään Pohjois-Pohjanmaalla

Vedyn merkitys vihreässä siirtymässä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja energiakysymyksissä on vain voimistunut viimeaikaisten tapahtumien seurauksena. Syyskuussa 2022 käynnistyy esiselvitys vetytalouteen siirtymiseksi Pohjois-Pohjanmaalla. Asiantuntijana selvityksessä on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.
 

Taustoitus kuntoon aluksi Suomen osalta

Esiselvityksessä lähdetään liikkeelle kartoittamalla ajantasaiset tiedot vetyyn liittyvistä toimijoista, toiminnoista, käyttäjistä, määristä ja infrastruktuurista Suomessa. Lisäksi selvitetään vedyn käyttöön liittyvät poliittiset ja säädökselliset seikat sekä tehdään alustavat teknistaloudelliset tarkastelut.

Tehtävät selvitykset ja tutkimukset kytkeytyvät Ruotsin puolella tehtyyn vastaavaan kokonaisuuteen. Tietoja päästään hyödyntämään paitsi paikallisesti ja valtakunnallisesti, myös esimerkiksi yhteistyöverkostoissa molemmin puolin Pohjanlahtea, josta BotH2nian tavoitteena on luoda maailman ensimmäinen vetylahti.

Tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut vetytaloudelle

Pohjois-Pohjanmaan osalta esiselvityksen tärkein osuus on tulevaisuuden mahdolliset kehityskulut vetytaloudelle. Selvityksessä tarkasteluun otetaan kaksi todennäköistä pääskenaariota; keskitetty ja hajautettu skenaario.

  • Keskitetyssä skenaariossa vetyä tuotetaan lähellä käyttäjää tai lähellä siirtoputkia.
  • Hajautetussa skenaariossa vedyn tuotanto tapahtuu lähellä uusiutuvan sähkön tuotantoa ja vety kuljetetaan vedyn hyödyntämispaikalle sopivalla vaihtoehdolla.

Skenaariotyön aikakehys on lähitulevaisuus sekä vuosi 2035 ja sen jälkeinen aika

Skenaariotyöllä tuetaan paikallisia ja alueellisia toimijoita ennakoimaan vetyyn liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia lähitulevaisuudessa ja seuraavan viidentoista vuoden aikana. Samalla myös kartoitetaan paikallisten yritysten valmiuksia ja kehittämiskohteita.

Raahen seutukunnan osalta selvitetään erillisessä tutkimuksessa vetyyn liittyviä osaamistarpeita syksyn 2022 aikana yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen kanssa.

Esiselvitys valmistuu talvella 2023

Selvitys ajoittuu syyskuulta 2022 tammikuulle 2023. Selvityksen aikana järjestetään työpajoja ja sidosryhmätapaamisia, joista tiedotetaan myöhemmin. Työn tuloksia päästään tarkastelemaan helmi-maaliskuussa 2023.

Esiselvityksen vetytalouteen siirtymiseksi Pohjois-Pohjanmaalla teettävät VTT:llä Raahen seudun kehityksen hallinnoimat Kansallinen vetyverkosto ja R4H2 - REACTions for Hydrogen –hankkeet.

Lisätiedot

Mikäli haluatte olla mukana vaikuttamassa kehityksen kulkuun, ottakaa yhteyttä!

Markku Kemppainen
puh. 040 135 6975
markku.kemppainen [at] raahe.fi
R4H2 - REACTions for Hydrogen

Minna Näsman
puh. 040 130 8232
minna.nasman [at] raahe.fi
Kansallinen vetyverkosto
BotH2nia

Raahen seudun kehitys

Merimaisema, jonka päällä vedyn kemiallinen merkki ja Suomen kartasta korostettu Pohjois-Pohjanmaan alue.

Uutishuone

03.03.2023
Työpajoista saat keinoja kääntää tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet, muutokset ja mahdollisuudet liiketoimintasi eduiksi. Työpajasarja on tarkoitettu yrityksille ja liiketoimintaa harjoittaville...
22.02.2023
Raahen seudun yritykset ja oppilaitokset pääsevät jälleen esittelemään työ-, harjoittelu- ja opiskelumahdollisuuksia heti alkukeväästä Risteys 3.0 -rekrytointitapahtumassa. Aika: tiistai 21.3.2023...
22.02.2023
Tervetuloa parlamenttikahville puimaan päivän polttavia aiheita! Seudun yrittäjille suunnatut aamuparlamentit kokoontuvat jälleen maaliskuussa. Parlamenteissa voi jutustella mistä tahansa itselle...
21.02.2023
Visit Raahe järjestää keväällä 2023 Siikajoella kolme tilaisuutta, jossa kuullaan ja keskustellaan matkailun ajankohtaisista teemoista, käydään läpi Visit Raahen kumppanuuspaketteja ja Visit...
21.02.2023
Seutukaupunkien korkeakoulustrategia ja -visio ja innovaatioekosysteemistrategiat tähtäävät osaavan työvoiman saatavuuteen. Lisäksi seutukaupunkeihin pääsee nyt tutustumaan sijoittumisnäkökulmasta...
21.02.2023
KIRAilmasto-ohjelman viimeiset haut ovat auki Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla Suomessa toimivia yrityksiä ja muita toimijoita...
20.02.2023
Pohditko yrityksen perustamista, muhiiko mielessäsi uusi liikeidea? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan yrittäjyydestä kahvittelun lomassa.
  Mistä aloittaa yrittäjän polku? Raahen seudun...
20.02.2023
Koulutuskeskus Brahe tarjoaa tänä keväänä uuden 5 osaamispisteen laajuisen sesonkityöntekijän koulutuksen, jossa yhdistyvät opinnot ja kesätyö. Koulutuksessa suoritetaan hygieniapassi ja...