Kansallinen vetyverkosto

Rahoittajien logot.

Yhteyshenkilö: Minna Näsman, projektipäällikkö
puh. 040 130 8232, minna.nasman [at] raahe.fi

Suomen kestävän kasvun ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa. Tämän mahdollistamiseksi hankkeessa käynnistetään julkisten toimijoiden kansallinen vetyverkosto, joka kerää ja jakaa paikallisissa vetyhankkeissa kertyvää tietoa ja osaamista alueiden välillä.

Hankkeessa tuetaan myös erityisesti PK-sektorin liiketoimintamahdollisuuksia liittyen vetytalouden eri osa-alueisiin ja aloitetaan paikallisesti maankäytöllinen varautuminen vetyekosysteemin edistämiseen. Lisäksi hankkeessa rakennetaan kansainvälisesti erottuvaa BotH2nia-brändiä, jonka avulla vetyhankkeille Itämeren alueella haetaan näkyvyyttä Euroopassa.

Tutustu BotH2nian verkkosivuihin.

Hankkeen verkostokumppanit: BusinessOulu / Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu OAMK, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Åbo Akademi, Vaasan Ammattikorkeakoulu VAMK, Svenska Handelshögskolan Hanken, Yrkehögskolan Novia, Vaasan yli-opisto & Vebic (tutkimusalusta Vaasa Energy Business Innovation Centre), Teknologiakeskus Oy Merinova Ab, Porin kaupunki, Prizztech Oy, Turku Science Park Oy, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Imatran kaupunki, Kokkolan kaupunki, Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Kemin kaupunki, Kemin Digipolis Oy, Clic Innovation Oy, Kehitys-Parkki Oy (Parkanon kaupunki, Kihniön kunta), Rauman kaupunki, Kristiinankaupunki, Närpiön kau-punki / Dynamo Närpes, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Cursor Oy (Kotka-Hamina), Lappeenrannan kaupunki, LUT-yliopisto, Kauhajoen kaupunki ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Hankkeen nimi: Kansallinen vetyverkosto

Hankekoodi: 389/2021

Toimintakausi: 1.10.2021 – 31.12.2023

Hankebudjetti: 400 000 €, josta AKKE-rahoitus 320 000 €

Hankehallinnointi: Raahen seudun kehitys