Julkiset toimijat järjestäytyivät kansalliseksi vetyverkostoksi Raahen seudun kehityksen johdolla

Kansallisen vetyverkoston ohjausryhmä kokoontui torstaina 11.11.2021 Vaasassa ensimmäiseen kokoukseensa. Verkoston päämääriä ovat vetytalouteen liittyvän osaamisen kasvattaminen, pk-yritysten tukeminen ja Euroopan vetykartoille pääsy BotH2nia-brändiä rakentamalla.

Yritysvetoinen kansallinen vetyklusteri perustettiin helmikuussa 2021 vauhdittamaan vetytaloutta. Raahen seudulla nähtiin tarve myös julkisen puolen toimijoiden järjestäytymiselle, jotta uuteen alaan liittyvää osaamista saadaan kasvatettua ja levitettyä tehokkaasti. Jäseniksi Kansallinen vetyverkosto -hankkeeseen lähti 36 organisaatiota, joista suurin osa on kaupunkeja, niiden kehitysyhtiöitä tai tutkimus- ja koulutusorganisaatioita.

Uutta osaamista ja varautumista tarvitaan muun muassa maankäytön suunnittelussa ja työvoiman koulutuksessa. Julkisten toimijoiden lisäksi hankkeella tuetaan paikallisia yrityksiä vetytalouden mahdollisuuksiin tarttumisessa. Kansainvälisesti erottuvaa BotH2nia-brändiä rakentamalla haetaan näkyvyyttä erityisesti Eurooppaan.

Suomen kestävän kasvun ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa.

Vetyhankkeiden voimat yhdistetään – tieto halutaan jakaa

Ensimmäisenä kansallinen vetyverkosto kartoittaa paikalliset vetyhankkeet, joita on käynnissä useilla alueilla. Tarkoitus on tukea hankkeiden toimintaa ja auttaa niissä kertyvän tiedon ja osaamisen jakamista kansallisesti kaikkien käyttöön.

Yhteistyöllä saadaan hankkeista moninkertainen hyöty.

Kuuntele hankkeen projektipäällikkö Minna Näsmanin haastattelu Radio Pookin sivuilla (kesto 8:01 min)

Lisätiedot

Minna Näsman
puh. 040 130 8232
minna.nasman [at] raahe.fi
Raahen seudun kehitys

Kansalliset vetyverkostot -hanke sai rahoituksen Työ- ja elinkeinoministeriön teemaverkostohaussa kesällä. Rahoitus kanavoidaan Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta AKKE-rahoituksena.

Raahen seudun kehitys hallinnoi lisäksi R4H2 - REACTions for Hydrogen -hanketta, jota koordinoi ohjelmajohtaja Markku Kemppainen. Raahe on mukana myös European Clean Hydrogen Alliance -verkostossa ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina.

Westenergyn edustalla otettu ryhmäkuva Vaasan kokoukseen osallistuneista.

Uutishuone

19.11.2021
Kansallisen vetyverkoston ohjausryhmä kokoontui torstaina 11.11.2021 Vaasassa ensimmäiseen kokoukseensa. Verkoston päämääriä ovat vetytalouteen liittyvän osaamisen kasvattaminen, pk-yritysten...
19.11.2021
Vuoden 2021 palkittujen yrittäjien videoesittelyt ja listaus aiempien vuosien voittajista löytyvät Yrittäjien Hall of Fame -sivulta. Raahe: Virpi ja Risto Ojaniemi, Motori Oy Siikajoki: Petri ja...
16.11.2021
Oletko koskaan miettinyt, mikä on yrityksesi tämän päivän hinta? Tai mistä maksat yritystä ostaessasi? Maksuttomissa tilaisuuksissa pääset kuulemaan suoraan asiantuntijoilta, mistä yrityksen...
09.11.2021
Hallitus esittää muutoksia yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettuun lakiin. Kustannustukea jatketaan kohdistamalla tuki erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille....
09.11.2021
Wanha Raahe -säätiö perustettiin 18.11.2019 Raahen kauppakamariosaston aloitteesta parantamaan Raahen seutukunnan vetovoimaa ja houkuttavuutta uusille asukkaille ja yrityksille. Toimintaa voi tukea...
03.11.2021
Tarjoamme tukea ja valmennuksia nuorille monipuolisesti osallistujien tarpeiden mukaan. Valmennukset toteutamme workshoppeina kohdennetusti esimerkiksi oppilaitosyhteistyönä ryhmälle nuoria tai...
02.11.2021
Pohditko yrityksen perustamista, muhiiko mielessäsi uusi liikeidea? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan yrittäjyydestä kahvittelun lomassa. Mistä aloittaa yrittäjän polku? Raahen seudun kehitys...
29.09.2021
Raahen seudun kehityksessä on meneillään Pohjois-Pohjanmaan liiton ja eri seutukuntien rahoittama AKKE-hanke Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella. Hanketta koordinoi...