Tuottava rannikkoseutu

Rahoittajien logot.

Yhteyshenkilö: Jussi Kemilä, yrityskehityspäällikkö
puh. 040 830 3018, jussi.kemila [at] raahe.fi

Hankkeen tavoitteena on uudistaa alueella toimivien pk- ja mikroyritysten työpaikkoja ja osaamista vastaamaan kansainvälisen kaupan ehtojen kiristymiseen ja alueen suurhankkeiden asettamiin vaatimuksiin. Hankkeen tuloksena alueen yrityksissä otetaan käyttöön parannettuja johtamisjärjestelmiä ja uudistettuja toimintamalleja niin, että yritysten resurssit, vastuut, valtuudet, työnkuvat, prosessit, viestintä ja palvelut edistävät työhyvinvointia, osaamisen kehittymistä ja kannattavuutta.

Hankkeen toteutuksessa keskitytään työhyvinvointia edistäviin juurisyihin eli systemaattiseen johtamisjärjestelmien ja toiminnan kehittämistyöhön. Tämä kehittämistyö yrityksissä pyritään vakiinnuttamaan.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kohderyhmälle räätälöidyistä valmennuksista, yritysryhmätyöpajoista ja yrityskohtaisesta kehittämisestä. Toimenpiteet suunnataan yritysten koko henkilökunnalle.

Hanke on kaksivuotinen. Ensimmäisen vuoden aikana keskitytään erityisesti strategiatyöhön ja strategiseen johtamiseen, johtamisjärjestelmiin sekä projektijohtamiseen. Toisen toimintavuoden painopisteenä on henkilöstökehittäminen.

Hankkeen nimi: Tuottava rannikkoseutu

Hankekoodi: S21097

Toimintakausi: 1.11.2017 – 29.2.2020

Hankebudjetti: 318 121€, josta ESR:n ja valtion rahoitusosuus 254 496€

Hankehallinnointi: Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus

Osatoteutus: Raahen seudun kehitys (Raahen seudun yrityspalvelut)