Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella

Pohjois-Pohjanmaan liitto    Raahen seudun kehitys logo

Yhteyshenkilö: Mari Rannisto, kansainvälisyyskoordinaattori puh. 040 130 8216, mari.rannisto [at] raahe.fi

Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella on PohjoisPohjanmaan liiton ja alueen seutukuntien rahoittama AKKE-hanke, jossa kartoitetaan hankealueen julkisten ja yksityisten toimijoiden halukkuus käynnistää yhteinen EU- ja kansainvälinen hankevalmistelu sekä hankkeiden toteutus. Hankkeessa kartoitetaan alustavasti kansainvälisiä ja EU-rahoituksia sekä niiden hyödyntämispotentiaalia hankkeen toteuttamisalueella. Hankkeessa myös lisätään yritysten ja julkisen sektorin EU-rahoitustietoisuutta sekä herätellään alueen toimijoita kansainvälisten rahoitusten hyödyntämiseen.

Hankkeessa ovat mukana Raahen, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien kunnat ja kuntien kehittämisorganisaatiot.
Verkostoyhteistyökumppaneina (ei rahoitusta) mukana ovat:
• Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
• Koulutuskuntayhtymä Brahe
• Nouseva Rannikkoseutu ry
• Centria-ammattikorkeakoulu Oy
• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu
• Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Hankkeen nimi: Kansainvälinen hankeyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella (AKKE-hanke: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitus) 

Hankekoodi: 51/2021

Toimintakausi:17.8.2021.-16.2.2022

Hankebudjetti: 39 416€, josta AKKE-osuus 70% eli 27 591€ ja kuntaosuus 30% eli 11 824€.

Hankehallinnointi: Raahen kaupunki / Raahen seudun kehitys