TE-palvelut ja työttömyys koronatilanteessa

Väliaikaisia muutoksia työmarkkinajoustoihin on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Muutoksilla tuetaan uuden yritystoiminnan käynnistämistä, yrittäjien toimeentuloa sekä työnantajien ja työntekijöiden sopeutumismahdollisuuksia.

Tutustu tarkemmin korona-ajan muutoksiin TE-palveluiden sivuilla
Tutustu tarkemmin työttömyysturvan muutoksiin Kelan sivuilla

Aloittavan yrittäjän starttiraha TE-toimistolta

Starttiraha on tarkoitettu toimeentulon turvaamiseksi uudelle yrittäjälle liiketoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajaksi. Starttirahan saaja työllistää itsensä kokoaikaisena yrityksessään eli henkilön työttömyys loppuu tai hän siirtyy yrittäjäksi päätoimisesti.

Normaalisti starttirahaa myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi, mutta väliaikaisen lain myötä 1.5.-31.12.2020 välisenä aikana meneillään olevat ja alkavat starttirahakaudet voivat kestää 6 kuukautta pidempään. 18 kuukauden enimmäispituus koskee niitä yrittäjiä, joiden toimintaan korona perustellusti vaikuttaa. Starttirahaa voidaan maksaa poikkeuksellisesti myös niiltä päiviltä, kun toiminta on keskeytynyt koronaepidemian vuoksi.

5 faktaa starttirahasta

 • myöntämistä varten on TE-toimistolle selvitettävä suunniteltu yritystoiminta, liikeidea, alan kilpailutilanne, omat valmiudet yrittäjänä ja tarve starttirahalle
 • yrittäjäksi aikovan suositellaan ottavan ensin yhteyttä yritysneuvojaan
 • yritystoiminta aloitetaan vasta starttirahan myöntämisen jälkeen
 • starttirahan määrä on 33,66 euroa/päivä ja se maksetaan viideltä päivältä kalenteriviikossa kuukausittain
 • starttiraha myönnetään enintään 6 kuukauden jaksoissa

Yrittäjän työttömyysturva

Työttömäksi kokonaan tai osittain koronatilanteen aiheuttaman äkillisen kysynnän heikkenemisen vuoksi jäänyt yrittäjä voi saada työmarkkinatukea Kelalta liiketoiminnasta luopumatta. Yritystoiminnan tuloraja tuen saamiseksi on 1089,67 euroa kuukaudessa jokaista kyseisessä yrityksessä toimivaa yrittäjää kohti.

Työmarkkinatuen saamiseksi yrittäjän tulee ilmoittautua työttömäksi, mutta velvoitetta työn hakemiseksi ei ole. Yksinyrittäjien 2000 euron koronatuki ei vaikuta tuen määrään.

Lomauttaminen, irtisanominen ja työttömyys

Voimassa on useita määräaikaisia muutoksia koskien lomauttamista, irtisanomista ja työttömyyttä. Muutokset kestävät pääsääntöisesti 31.12.2020 asti. Osa työttömyyttä koskevista lakimuutoksista päättyy aiemmin.

Lomauttaminen

 • Työnantajan ilmoitusaikaa työntekijälle on lyhennetty viiteen päivään ennen lomautuksen alkamista normaalin 14 päivän sijaan.
 • Yhteistoimintaneuvottelut voidaan käydä nopeutetusti viidessä päivässä, mikäli ne koskevat vain lomauttamisia.
 • Määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaa myös ilman normaalia sijaisuusvaatimusta.

Irtisanominen

 • Takaisinottovelvollisuus tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehtyyn irtisanomiseen on pidennetty 9 kuukauteen.
 • Työsopimuksen voi purkaa myös koeajalla tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
 • Työnantajan tulee ilmoittaa TE-toimistolle vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä JA saneerausmenettelyn tai konkurssin vuoksi.

Työttömyys

 • Työttömyysturvaa saa ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen (5 päivän omavastuuaika on poistettu).
 • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu työttömyyden aikana (lomautuksissa 16.3. ja muilla työttömillä 1.7. alkaen).
 • Lomautettu saa työttömyysetuuden yritystoiminnan ja opintojen estämättä.
 • Työttömyysetuuden suojaosa on korotettu 500 euroon 1.6.-31.10. välisenä aikana.
 • Työssäoloehto on lyhennetty palkansaajilla 13 viikkoon ja yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenillä 26 viikkoon alkaen 16.3. (koskee myös ansiopäivärahan piiriin siirtyviä 1.7. alkaen).
 • Liikkuvuusavustukseen riittää kokoaikatyön vastaanottaessa 2 tunnin edestakainen työmatka (työsuhteen alkaessa 12.6.-31.10. välisenä aikana).
Avoin käsi, jossa pieni vihreä lehti.

Uutishuone

09.07.2020
Myyntiosaamista kehitetään jälleen syyskaudella useassa työpajassa. Myyntiin ja markkinointiin panostaminen nousee tutkimuksissa vuosittain Raahen seudulla kasvua hakevien yritysten keskeisimmäksi...
09.07.2020
100 syytä matkailla Suomessa -kampanja laajenee. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten näkyvyyttä halutaan lisätä ja saada matkailukausi jatkumaan pidemmälle syksyyn. Lisärahoituksella...
09.07.2020
Soitamme satoihin yrityksiin elo-syyskuussa jo 22. yritysbarometrin tiimoilta – käytäthän hetken aikaasi vastaamiseen. Mitä yrityksille kuuluu? Puhelinhaastatteluna vuosittain toteutettavan...
30.06.2020
Valtio tukee koronasta kärsineitä yrityksiä uudella kustannustuella, jonka piirissä on 368 toimialaa. Tukea voivat saada myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt. Kustannustuki haetaan...
30.06.2020
Tiedot yritysten edunsaajista on ilmoitettava kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä. Kaupparekisteri-ilmoitus on pakollinen Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns....
24.06.2020
Matkailijan palveluja Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella kootaan yhteisen Visit Raahe -katon alle. Seudun matkailullinen vahvuus löytyy mm. monipuolisesta ja ainutlaatuisesta luonnosta, vanhasta...
24.06.2020
Teollisuuden kulkutieratkaisuiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut raahelainen perheyritys R-taso Oy on kartoittanut tuotantonsa hiilijalanjäljen, josta leijonanosan 93 % muodostaa...
18.06.2020
Raahen seudun kehitys toivottaa leppoisaa ja aurinkoista juhannusta! Henkilöstö lomailee vaihtelevasti Päivitämme loma-ajat henkilöstön yhteystietoihin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Teemme...