Raahen seudun matkailun kehittäminen jatkuu Visit Raahe -pilottina

Matkailijan palveluja Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella kootaan yhteisen Visit Raahe -katon alle. Seudun matkailullinen vahvuus löytyy mm. monipuolisesta ja ainutlaatuisesta luonnosta, vanhasta puukaupungista ja monipuolisesta elämystarjonnasta. Pilotin yhtenä tavoitteena on tiivistää ja rakentaa uutta yhteistyötä ja löytää malli toiminnan vakiinnuttamiseksi.

Raahen seudun vetovoimaa on kehitetty kolme vuotta EAKR-rahoitteisella Veden äärellä -hankkeella. Hankkeen vaikuttavat tulokset puhuvat puolestaan, ja nyt kovalla työllä perustetun pohjan päälle on hyvä rakentaa jatkumoa hankkeen päättyessä kesäkuun lopussa. Seudun matkailubrändin ja toimintaympäristön kehittäminen sekä matkailutuotteiden ja -palveluiden yhteismarkkinointi jatkuu Visit Raahe -nimen alla alueen kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Veden äärellä hankkeessa ensiaskeleet seudullisen matkailun kehittämisessä

Veden äärellä -hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää malli seutukunnalliselle matkailun kehittämiselle ja nyt ensiaskeleet siinä on otettu. Hankkeen aikana toteutettiin 17 kpl matkailualalla työskentelevien osaamista kehittävää valmennusta ja työpajaa sekä saman verran erilaisia kehittämis- ja verkostoitumistilaisuuksia. Suosittujen valmennusten ja tilaisuuksien ansiosta matkailutoimijat saivat paljon asiantuntija-apua ja konkreettisia työkaluja toimintansa kehittämiseen, joita myös otettiin ahkerasti käyttöön. Hankkeessa toteutettiin viisi matkailun kehittämissuunnitelmaa tiiviissä yhteistyössä seudun toimijoiden ja kuntien kanssa. Konkreettiset suunnitelmat ja toimenpide-ehdotukset auttavat keskittymään prosessin aikana tunnistettujen vahvuuksien ja tuloksiltaan vaikuttavimpien kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseen.

Tuotteistamisen työpajassa alkanut yhteisponnistus yrittäjien ja yhdistysten kanssa poiki sarjan elämyspaketteja ryhmille ja kokousvieraille. Tuotepaketeissa korostuvat toimijoiden yhdessä toteutetut monipuoliset elämykset, jotka muun seudun kokemustarjonnan ohella erottuvat edukseen esim. Oulun seudun tarjonnasta. Tuotepaketeista on saatu positiivista palautetta matkailun asiantuntijoilta ja ne ovat toimineet esimerkkeinä myös muilla matkailualueilla. Hankkeen tekemiseen on liittynyt runsaasti yhteistyötä, kehittämistä ja edunvalvontaa erilaisten seudun, alueen, toimialan sekä valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Keväällä 2020 yhteistyön tuloksena saatiin ensimmäiset seudulla toteutettavat matkailutuotteet Suomen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kattojärjestön Visit Finlandin Coast & Archipelago 2020-2021 tuotemanuaaliin.

Vuoden 2019 alussa julkaistiin seutukunnallinen matkailutarjoomaa esittelevä hankkeessa konseptoitu ja toteutettu Visit Raahe -verkkosivusto. Ensimmäistä kertaa sivustoa lähdettiin rakentamaan pohjautuen palveluiden tuottajien omiin teksteihin ja kuviin tarjolla olevista elämyksistä. Visit Raahe markkinointikampanjoiden tavoitteena onkin ollut liikenteen ohjaaminen tuon tarjooman äärelle ja sieltä edelleen toimijoiden omiin kanaviin. Osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin oli toimijoille maksutonta.

Visit Raahen kotipesänä Raahen seudun kehitys

Matkailun kehittämistoiminta jatkuu osana Raahen seudun kehityksen organisaatiota ja monipuolista ja -alaista yrityskehittämistä. Pilotin tärkein tavoite on löytää kestävä ratkaisu toiminnan jatkumisesta 2022 alkaen. Pilotin aikana tiivistetään entisestään yhteistyötä niin yrittäjien kuin kuntien kanssa esim. markkinointityöryhmien kautta sekä vahvistetaan ja vakiinnutetaan Veden äärellä -hankkeen aikana käyttöön otettuja ja kehitettyjä toimintamalleja.

Uusia matkailutoimijoita mukaan Visit Raahen toimintaan

Yhteistyö matkailutoimijoiden kanssa on erityisen tärkeässä roolissa. Visit Raahen toimintaan ja yhteismarkkinointiin ovat edelleen tervetulleita mukaan kaikki seudun palveluntuottajat matkailun laajalta toimialalta. Halukkuutensa mukaan liittymisestä voi ilmoittaa esimerkiksi Visit Raahe Matkailutoimijat sivun lomakkeella tai ottamalla suoraan yhteyttä henkilökuntaan, joiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedotteesta.

Matkailun toimiala murroksessa - laaja-alaisesta yhteistyöstä voimaa

Raahen seudulla matkailun toimialan makrotason mittarit näyttivät lupaavaa ja voimakkaan positiivista suuntaa keväällä ennen korona-aikaa. Kotimaan matkailun on ennustettu saavan aivan uutta nostetta matkustusrajoitusten, turvallisuusnäkökohtien ja entistäkin vahvemman ekologisen elämystarjonnan suosimisen vuoksi. Raahen seudulla on kaikki edellytykset nousta ”piilotetun helmen” asemasta yhä useamman rakastamaksi matkakohteeksi niin koti- kuin ulkomaisen kysynnän kasvaessa. Nyt on oikea aika panostaa matkailumarkkinoilla erottautumiseen, mikä edellyttää tuotteiden ja palveluiden sovittamista uusin tarpeisiin ja tapoihin sekä ennen kaikkea niistä viestimistä.

Matkailumarkkinointi on olennainen osa kunta- ja aluemarkkinointia. Pilotin ja sen jälkeisen toiminnan pyrkimyksenä on vahvistaa Raahen seudun vetovoimaisuutta, elinkeinoelämää ja kasvattaa seudulle suuntautuvaa matkailua. Matkailun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja niin yritysten kuin kuntien sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin tarkoittaa työn organisoimista ylikunnallisesti. Matkailun kehittäminen ja tunnettuuden kasvattaminen tarvitsee seudullisen vetovastuun ja koordinaation sekä kuntien vahvan tuen toimintaympäristön kehittymiselle.

Lisätietoja

Hanna-Leena Korhonen, matkailupäällikkö
puh. 040 135 7030, hanna-leena.korhonen [at] raahe.fi

Terhi Eteläinen, viestintäkoordinaattori
puh. 040 130 3884, terhi.etelainen [at] raahe.fi

Pasi Pitkänen, johtaja
puh. 040 135 6750, pasi.pitkanen [at] raahe.fi

Raahen seudun kehitys

Linkit

www.visitraahe.fi
www.raahenseudunkehitys.fi
www.facebook.com/visitraahe
www.instagram.com/visitraahe
Visit Raahe YouTube

Joogaajia Raahen saariston Iso-kraaselin saaren laiturilla

Uutishuone

30.06.2020
Valtio tukee koronasta kärsineitä yrityksiä uudella kustannustuella, jonka piirissä on 368 toimialaa. Tukea voivat saada myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt. Kustannustuki haetaan...
30.06.2020
Tiedot yritysten edunsaajista on ilmoitettava kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä. Kaupparekisteri-ilmoitus on pakollinen Useimpien yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus ns....
24.06.2020
Matkailijan palveluja Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella kootaan yhteisen Visit Raahe -katon alle. Seudun matkailullinen vahvuus löytyy mm. monipuolisesta ja ainutlaatuisesta luonnosta, vanhasta...
24.06.2020
Teollisuuden kulkutieratkaisuiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut raahelainen perheyritys R-taso Oy on kartoittanut tuotantonsa hiilijalanjäljen, josta leijonanosan 93 % muodostaa...
18.06.2020
Raahen seudun kehitys toivottaa leppoisaa ja aurinkoista juhannusta! Henkilöstö lomailee vaihtelevasti Päivitämme loma-ajat henkilöstön yhteystietoihin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Teemme...
18.06.2020
Lähetämme kaikille seutukunnan yrityksille kesä-heinäkuun taitteessa kirjeen, johon on koottu tiivis paketti koronatuista ja palveluistamme sekä kuntien yhteyshenkilöiden tiedot. Kaikkia seudun...
18.06.2020
Business Finland tarjoaa pitkäjänteiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan uutta lainamuotoista rahoitusta. Tilapäistä rahoitusta voi hakea vuoden 2020 loppuun asti. Rahoitusta...
18.06.2020
Menivätkö Viexpon järjestämät markkinakatsaukset Norjasta, Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta ohi? Markkinanäkymät tallenteina YouTubessa Viexpon touko-kesäkuun aikana järjestämät tilaisuudet eri...