Raahen seudun matkailun kehittäminen jatkuu Visit Raahe -pilottina

Matkailijan palveluja Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella kootaan yhteisen Visit Raahe -katon alle. Seudun matkailullinen vahvuus löytyy mm. monipuolisesta ja ainutlaatuisesta luonnosta, vanhasta puukaupungista ja monipuolisesta elämystarjonnasta. Pilotin yhtenä tavoitteena on tiivistää ja rakentaa uutta yhteistyötä ja löytää malli toiminnan vakiinnuttamiseksi.

Raahen seudun vetovoimaa on kehitetty kolme vuotta EAKR-rahoitteisella Veden äärellä -hankkeella. Hankkeen vaikuttavat tulokset puhuvat puolestaan, ja nyt kovalla työllä perustetun pohjan päälle on hyvä rakentaa jatkumoa hankkeen päättyessä kesäkuun lopussa. Seudun matkailubrändin ja toimintaympäristön kehittäminen sekä matkailutuotteiden ja -palveluiden yhteismarkkinointi jatkuu Visit Raahe -nimen alla alueen kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Veden äärellä hankkeessa ensiaskeleet seudullisen matkailun kehittämisessä

Veden äärellä -hankkeen yhtenä tavoitteena oli löytää malli seutukunnalliselle matkailun kehittämiselle ja nyt ensiaskeleet siinä on otettu. Hankkeen aikana toteutettiin 17 kpl matkailualalla työskentelevien osaamista kehittävää valmennusta ja työpajaa sekä saman verran erilaisia kehittämis- ja verkostoitumistilaisuuksia. Suosittujen valmennusten ja tilaisuuksien ansiosta matkailutoimijat saivat paljon asiantuntija-apua ja konkreettisia työkaluja toimintansa kehittämiseen, joita myös otettiin ahkerasti käyttöön. Hankkeessa toteutettiin viisi matkailun kehittämissuunnitelmaa tiiviissä yhteistyössä seudun toimijoiden ja kuntien kanssa. Konkreettiset suunnitelmat ja toimenpide-ehdotukset auttavat keskittymään prosessin aikana tunnistettujen vahvuuksien ja tuloksiltaan vaikuttavimpien kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseen.

Tuotteistamisen työpajassa alkanut yhteisponnistus yrittäjien ja yhdistysten kanssa poiki sarjan elämyspaketteja ryhmille ja kokousvieraille. Tuotepaketeissa korostuvat toimijoiden yhdessä toteutetut monipuoliset elämykset, jotka muun seudun kokemustarjonnan ohella erottuvat edukseen esim. Oulun seudun tarjonnasta. Tuotepaketeista on saatu positiivista palautetta matkailun asiantuntijoilta ja ne ovat toimineet esimerkkeinä myös muilla matkailualueilla. Hankkeen tekemiseen on liittynyt runsaasti yhteistyötä, kehittämistä ja edunvalvontaa erilaisten seudun, alueen, toimialan sekä valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Keväällä 2020 yhteistyön tuloksena saatiin ensimmäiset seudulla toteutettavat matkailutuotteet Suomen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kattojärjestön Visit Finlandin Coast & Archipelago 2020-2021 tuotemanuaaliin.

Vuoden 2019 alussa julkaistiin seutukunnallinen matkailutarjoomaa esittelevä hankkeessa konseptoitu ja toteutettu Visit Raahe -verkkosivusto. Ensimmäistä kertaa sivustoa lähdettiin rakentamaan pohjautuen palveluiden tuottajien omiin teksteihin ja kuviin tarjolla olevista elämyksistä. Visit Raahe markkinointikampanjoiden tavoitteena onkin ollut liikenteen ohjaaminen tuon tarjooman äärelle ja sieltä edelleen toimijoiden omiin kanaviin. Osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin oli toimijoille maksutonta.

Visit Raahen kotipesänä Raahen seudun kehitys

Matkailun kehittämistoiminta jatkuu osana Raahen seudun kehityksen organisaatiota ja monipuolista ja -alaista yrityskehittämistä. Pilotin tärkein tavoite on löytää kestävä ratkaisu toiminnan jatkumisesta 2022 alkaen. Pilotin aikana tiivistetään entisestään yhteistyötä niin yrittäjien kuin kuntien kanssa esim. markkinointityöryhmien kautta sekä vahvistetaan ja vakiinnutetaan Veden äärellä -hankkeen aikana käyttöön otettuja ja kehitettyjä toimintamalleja.

Uusia matkailutoimijoita mukaan Visit Raahen toimintaan

Yhteistyö matkailutoimijoiden kanssa on erityisen tärkeässä roolissa. Visit Raahen toimintaan ja yhteismarkkinointiin ovat edelleen tervetulleita mukaan kaikki seudun palveluntuottajat matkailun laajalta toimialalta. Halukkuutensa mukaan liittymisestä voi ilmoittaa esimerkiksi Visit Raahe Matkailutoimijat sivun lomakkeella tai ottamalla suoraan yhteyttä henkilökuntaan, joiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedotteesta.

Matkailun toimiala murroksessa - laaja-alaisesta yhteistyöstä voimaa

Raahen seudulla matkailun toimialan makrotason mittarit näyttivät lupaavaa ja voimakkaan positiivista suuntaa keväällä ennen korona-aikaa. Kotimaan matkailun on ennustettu saavan aivan uutta nostetta matkustusrajoitusten, turvallisuusnäkökohtien ja entistäkin vahvemman ekologisen elämystarjonnan suosimisen vuoksi. Raahen seudulla on kaikki edellytykset nousta ”piilotetun helmen” asemasta yhä useamman rakastamaksi matkakohteeksi niin koti- kuin ulkomaisen kysynnän kasvaessa. Nyt on oikea aika panostaa matkailumarkkinoilla erottautumiseen, mikä edellyttää tuotteiden ja palveluiden sovittamista uusin tarpeisiin ja tapoihin sekä ennen kaikkea niistä viestimistä.

Matkailumarkkinointi on olennainen osa kunta- ja aluemarkkinointia. Pilotin ja sen jälkeisen toiminnan pyrkimyksenä on vahvistaa Raahen seudun vetovoimaisuutta, elinkeinoelämää ja kasvattaa seudulle suuntautuvaa matkailua. Matkailun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja niin yritysten kuin kuntien sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin tarkoittaa työn organisoimista ylikunnallisesti. Matkailun kehittäminen ja tunnettuuden kasvattaminen tarvitsee seudullisen vetovastuun ja koordinaation sekä kuntien vahvan tuen toimintaympäristön kehittymiselle.

Lisätietoja

Hanna-Leena Korhonen, matkailupäällikkö
puh. 040 135 7030, hanna-leena.korhonen [at] raahe.fi

Terhi Eteläinen, viestintäkoordinaattori
puh. 040 130 3884, terhi.etelainen [at] raahe.fi

Pasi Pitkänen, johtaja
puh. 040 135 6750, pasi.pitkanen [at] raahe.fi

Raahen seudun kehitys

Linkit

www.visitraahe.fi
www.raahenseudunkehitys.fi
www.facebook.com/visitraahe
www.instagram.com/visitraahe
Visit Raahe YouTube

Joogaajia Raahen saariston Iso-kraaselin saaren laiturilla

Uutishuone

24.09.2020
Finnvera-takausta voidaan käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen....
23.09.2020
Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja Koulutuskeskus Brahe tuottavat Nopsaa osaamista -hankkeessa useita verkkokoulutuksia, joista osallistuja voi valita itseään kiinnostavat ja jotka voi suorittaa...
23.09.2020
Ulkomaan kansalaiset, jotka hakevat yrityksille Kelan päivärahoja, tarvitsevat Kelan Työnantajan asiointipalvelua varten Finnish Authenticator -sovelluksen sekä edustamaltaan yritykseltä Suomi.fi-...
23.09.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Avustuksiin on varattu miljoona euroa. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja edistää...
23.09.2020
2000 euron yksinyrittäjätukea tulee hakea syyskuun loppuun mennessä. Valtion yksinyrittäjille myöntämät tukirahat tulevat riittämään kaikissa Raahen seudun kunnissa. Yksinyrittäjätuen haku ja...
22.09.2020
Oulun yliopistossa on käynnistynyt kesäkuussa 2020 Sisua ja digiä yrittäjyyteen ESR -hanke, jolla pyrimme helpottamaan mikroyrittäjien tilannetta koronakriisin aikana. Maksuton etäkoulutus...
21.09.2020
Yrityskummeilta saat asiantuntevaa ja kokemukseen perustuvaa tukea liiketoiminnan haasteisiin. Neuvoja menestymiseen Yrityskummit ovat kokeneita yrittäjiä, yritysjohtajia ja asiantuntijoita. Kummin...
18.09.2020
Raahen seutukuntaan on myönnetty yhteensä yli 3,6 miljoonaa euroa valtion koronatukea, kun mukaan lasketaan tuet ELY-keskukselta ja Business Finlandilta sekä Valtiokonttorin myöntämä kustannustuki....