Raahen ja Siikajoen yhteinen Hyvän arjen askeleet -hanke päättyy

Hyvän Arjen Askeleet (S21647) - päätöskirje

ESR- hanke Hyvän arjen askeleet Raahen kaupunki on päätoteuttajana ja Siikajoen kunta osatoteuttajana 1.4.19 - 31.7.21. Minä toimin Raahessa ja hanketyöntekijämme Jacqueline Aguilera Velásquez Siikajoella. Hankkeemme on päättymässä heinäkuussa, joten tunnelma on ollut haikea. Tavoitteet ovat täyttyneet asiakasmäärän (145 asiakasta, tavoite 90), sosiaalisen osallisuuden, elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin sekä aktiivisuuden osalta, joten emme voi muuta kuin olla tyytyväisiä ja iloita. Saimme kunnian tavata ja auttaa ihmisiä noin kahdestakymmenestä eri maasta, hyvin eri-elämäntilanteessa olevia, työttömiä, työssäkäyviä, opiskelijoita, kuntouttavassa toiminnassa, oleskelulupalaisia pakolaistaustaisia, perheyhdistämisen kautta tai työperäisiä, turvapaikanhakijoita jopa paperittomia. Meidän hanke on ollut kaikille maahanmuuttajille statuksesta huolimatta.

Muistan vielä, kun hanke käynnistettiin kesällä 2019. Raahessa, vanhan Pitkänkarin koululla, jossa on hankkeen toimisto, suomen kielen luokka sekä asiakkaiden avoin kohtaamispaikka. Tunnelma on ollut hyvin positiivinen ja olo on ollut kotoisa ja hyvin luonteva. Jotkut asiakkaat ovat olleet tuttuja entiseltä työpaikaltani VOK:sta, mutta uusia asiakkaita tuli jatkuvasti lisää. Koen, että oma empaattinen luonne, maahanmuutto- ja kotoutumiskokemus, sekä monipuolinen kielitaito ja pitkä työkokemus maahanmuuttajatyön parissa ovat olleet vaikuttavana tekijänä madaltamaan kynnystä. Asiakkaat uskalsivat avautua ja pyytää apua myös kriisitilanteissa. Yksilö ohjaus- ja neuvonta on annettu ruohonjuuritasolla pitkäjänteisesti omalla äidinkielellä sekä selko suomenkielellä kaikissa arki- ja viranomaisasioissa. Sama pätee myös meidän hankkeen kohdalle siellä Siikajoella. Hanketyöntekijämme monikulttuurinen tausta ja työkokemus taidekasvattajana sekä ryhmävetäjänä on innostanut ja tuonut lisää asiakkaita Siikajoella.

Reilun kahden vuoden aikana, hanke on saavuttanut paljon. Ruohonjuuritason neuvonnan ja yksilöohjauksen lisäksi, hankkeemme on tarjonnut asiakkaille monipuolista kerhotoimintaa, suomen kielen opetusta, digikursseja, kansainvälisiä kulttuuri- ja kattaus iltoja, info tilaisuuksia, erilaisia tapahtumia ja retkiä unohtamatta. Kaksisuuntaisen kotoutumisen päätavoitteen mukaisesti on tehty yhteistyötä julkisen- ja yksityisen sekä kolmannen sektorin kanssa Raahessa ja Siikajoella. Hanke on osallistunut merkittäviin kehittämistoimenpiteisiin mm. Raahen seutukunnan kotoutumissuunnitelman päivittämiseen sekä työllisyyden kuntakokeilun palavereihin. Lisäksi, hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä kotoutumiskoulujärjestäjän kanssa ja on toiminut linkkinä asiakkaiden, kotokouluttajan, TE-palveluiden ja Raahen kaupungin hanketoiminnan työpajojen välillä. Asiakkaita on autettu työharjoittelupaikkojen löytämisessä ja jopa työllistymään. Hanke on auttanut ei kotopiirinkuuluvia asiakkaita pääsemään suomenkurssille tehokkaasti yhteistyökumppaneiden kautta Raahessa sekä hanketyöntekijän yksilöopetuksen kautta Siikajoella. Tämän lisäksi, on opiskeltu käytännön suomea ja tutustuttu suomalaiseen työkulttuuriin hankkeen toimintakerhojen kautta. Asiakkaiden kanssa on käyty marjassa, leivottu, tehty käsitöitä, maalattu, jumpattu, keilattu, pelattu frisbeegolfia ja erilaisia pallopelejä. Olemme myös käyneet kulttuuri paikoissa, retkeilleet ja osallistuneet kaupungin merkittäviin tapahtumiin. Työ- ja opiskelu messuihin olemme myös tutustuneet.

Koronapandemia on tuonut haasteita ryhmätoimintaamme, kuitenkin selvisimme hyvin. Rajoitukset huomioon ottaen saimme toimintamme muokattua ja asiakastapaamiset järjestettyä yksilötasolla pääosin paikan päällä.

Kaikista tärkeintä on ollut kulkea asiakkaan rinnalla työkentällä. Aito läsnäolo ja ohjaus henkilökohtaisella tasolla luo positiivisen kokemuksen ja näin syntyy myös luottamus. Myönteisiä palautteita on tullut niin asiakkailta kuin yhteistyökumppaneilta Raahessa sekä Siikajoella. Hankkeemme painoarvona on ollut ihmisläheisyys, ruohonjuuritaso, matala kynnys sekä asiakaslähtöinen ja pitkäjänteinen ote. Hyvän arjen askeleet on ollut tasavertaisesti avoin kaikille maahanmuuttajille.

Tällainen syrjäytymis-ehkäisevän, ruohonjuuritason ja matalan kynnyksen hanke on ollut ja on vieläkin tarpeellinen koko seutukunnan maahanmuuttajille. Todisteena on meidän hankkeen konkreettinen toiminta, joka asiakkaiden toivomusten mukaan jatkuu vielä kesäkuussa, vaikka virallisesti hanke päättyy pian. Toivotaan, että tulisi lisää samankaltaisia matalan- kynnyksen hankkeita tai toiminta vakinaistetaan.

Lopuksi, haluan kiittää Raahen kaupunkia ja hanketoimintaa, sekä kollegoita ja yhteistyökumppaneita Raahessa ja Siikajoella unohtamatta meidän asiakkaita. Ilman teitä meidän hanke ei olisi onnistunut. Haikein, mutta antoisin mielin, kiitos ja mukavaa kesää kaikille! Ollaan ihminen ihmiselle.

Arexie Rönkä, projektipäällikkö

Yhteenliitetyt kädet.

Uutishuone

19.07.2021
My Way 2, NYTi4.0 ja Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle -hankkeet järjestävät yhdessä valmennuskokonaisuuden, joka sisältää kolme osiota. Tule kanssamme kurkistamaan...
24.06.2021
Kilpailun 5000 euron pääpalkintoa tavoitteli 27 osallistujaa, jotka olivat ideoineet yhteensä yli 70 ehdotusta valmistuvien opiskelijoiden työllistymiseksi Raahen seudulla. Täysin uutta ratkaisua ei...
21.06.2021
Raahen seudun kehityksen tarjoamaan tontti- ja toimitilapörssiin on avattu uusi luokka asuintontteja varten. Seudun tontit tarjolla yhdestä paikasta Uudistus auttaa seutukuntaan muuttoa harkitsevia...
21.06.2021
Raahen seudun kehityksen väki lomailee pääosin heinäkuussa. Jätäthän viestin niin voimme palvella sinua, kun palaamme! Toimisto suljettu 5.-27.7.2021 Rantakadun toimistomme ovet ovat kiinni 5.-27....
20.06.2021
Raahen Taitopajalla viimeisen kolmen kuukauden aikana ahertanut koulutuskeskus Brahen oppilaat. Paja on saanut uuden ilmeen, kun sisätilat on käyty läpi lattiasta kattoon. Uudet valaistus- ja...
18.06.2021
Hyvän Arjen Askeleet (S21647) - päätöskirje ESR- hanke Hyvän arjen askeleet Raahen kaupunki on päätoteuttajana ja Siikajoen kunta osatoteuttajana 1.4.19 - 31.7.21. Minä toimin Raahessa ja...
18.06.2021
Valtiokonttori luopuu niistä kustannustuen ensimmäisen kierroksen takaisinperinnöistä, jotka liittyvät KEHA-keskuksen myöntämiin ravintolatukiin. Asia koskee 340 KEHA-tukia saanutta yritystä, joilta...
18.06.2021
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueen valtuustoihin valituista 22 % (137 kpl) on yrittäjätaustaisia. Vuoden 2017 vaaleissa vastaava osuus oli 20 %. Siikajoella yrittäjien osuudeksi tuli 33...