Palkkatuki uudistuu heinäkuun alussa 2023

Tuen hakemista yksinkertaistetaan ja maksatusta nopeutetaan. Käyttöön tulee myös uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Uudistuksen tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä yrityksissä.

Palkkatuki rajataan selkeämmin alentuneesti työkykyisille tai muuten epäedullisessa asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi. Palkkatuki myönnetään jatkossa pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta.

  • Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrää yhdenmukaistetaan 50 prosenttiin palkkakustannuksista.
  • Alentuneesti työkykyisestä myönnettävän palkkatuen määrä on jatkossa 70 prosenttia palkkakustannuksista.
  • Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei jatkossa voi kattaa palkkatuella.
  • Palkkatuen myöntäminen uudestaan saman henkilön työllistymisen edistämiseksi on jatkossa mahdollista uuteen työpaikkaan ilman ns. jäähyaikaa.
  • Uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Tukea maksetaan 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta.
  • Tukisäännökset 100 prosentin palkkatuen osalta säilyvät voimassa olevan lain mukaisina.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin palkkatukiuudistuksesta työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Voimassa olevat palkkatukiohjeet löydät Työmarkkinatorilta.

Punainen suuri herätyskello henkilön käsissä.

Uutishuone

Haluatko monipuolistaa maatilasi tuotantoa ja parantaa sen kannattavuutta? Nyt sinulla on mahdollisuus oppia erikoiskasvien viljelystä, kuten ruusujuuresta, juureksista...
Hei mikro- ja pk-yritykset, nyt on aika suunnitella syksyä! Tervetuloa vastuullisuuden perus- ja strategiavalmennuksiin! Vastuullisuuden perusvalmennus...
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto kouluttaa syksyllä pk-yrityksiä tulevaisuustyöskentelystä. Valmennuksessa opitaan ja käytetään erilaisia uutta luovia strategiatyökaluja. Valmennus koostuu kolmesta...
Yrityksen vastuullisuus pitää sisällään ympäristöasioiden lisäksi myös sosiaalisen vastuun eli kaiken ihmisiin liittyvän toiminnan sekä taloudellisen vastuullisuuden....
Raahen kaupunki haluaa kartoittaa Raahessa lounaspalvelua tarjoavien yritysten halukkuutta myöntää alennus kiinteästä lounashinnasta Raahen kaupungin henkilöstölle....
Suomeen on syntymässä ainutlaatuinen satamapari merituulivoimakehitykseen, kun Porin ja Raahen kaupungit ovat tiivistämässä yhteistyötä alueellisten merituulikeskusten käynnistämiseksi molempiin...
Hyvä Koneyrittäjä! Pienten yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Kysymys on yrittäjien ja yritysten menestyksestä ja kansantalouden kasvusta. Yrityskaupat...
Vastuullisuuden teemat kiinnostavat Raahen seudun yrityksiä. Ensimmäinen vastuullisuuden perusvalmennuksen ryhmätyöpaja järjestettiin torstaina 18.4. Raahessa, kertoo yritysasiantuntija Anna Uusitalo...