Energiatukea Business Finlandilta

Business Finlandilla on haussa energiatuki, minkä keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.

Mihin energiatukea myönnetään?

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

1 uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä

  • edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallista hyödyntämistä
  • investoidaan uuteen laitokseen
  • korvausinvestointi, jolla lisätään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantomäärää tai saavutetaan muu merkittävä myönteinen tavoitteen mukainen energiavaikutus

2 energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista

  • ei pakollisen ympäristövelvoitteen saavuttaminen
  • ei energiatehokkuuslain (1429/2014) mukainen yritykselle pakollinen energiakatselmus

3 energiajärjestelmän muuttumista muutoin vähähiiliseksi

Energiatuen myöntäminen on harkinnanvaraista ja tuen myöntämisessä etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet. Myös tavanomaisen teknologian hankkeita voidaan tukea harkitusti ja etusijalla ovat hyvin valmistellut hankkeet ja huolellisesti laaditut tukihakemukset.

Kuka voi saada energiatukea?

Tukea voivat saada kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt. Tuettavien hankkeiden investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa (alv 0%)

Haku on toistaiseksi jatkuva.

Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja tuesta Business Finlandin sivuilla

Voimalinjoja auringonlaskussa.

Uutishuone

24.03.2021
Hallituksen esittämä sulku toteutettaisiin saman sisältöisenä kuin tällä hetkellä 28.3.2021 asti voimassa oleva sulku. Ravintoloiden jatkosulkemista pidetään välttämättömänä tautitilanteen vuoksi...
23.03.2021
Hallitus esittää, että yrityksille maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Haku avattaisiin toukokuun...
23.03.2021
Pk-yritys, on aika tutustua, miten cobotit mahdollistavat sinunkin tuloksen kasvattamisen! Yhteistyörobotiikka - Cobotit Cobotit ovat tulevaisuuden työkaluja, jotka voidaan asettaa työskentelemään...
18.03.2021
Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen muutoksen, jolla Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 30.6.2021 asti. Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea...
17.03.2021
Eero Sallisen Martikkalan kotieläinpiha voitti 13–17-vuotiaiden sarjan vuoden 2020 yrityskilpailussa. Nuoria kannustetaan yrittäjyyteen Raahen seudulla monin tavoin. Positiivinen yrittäjäasenne ja...
17.03.2021
Yleisen vetovoiman lisääminen ja ripeä lupakäsittely ovat yrittäjien mielestä kunnan tehokkaimmat tavat tukea yrittäjyyttä, kertoo Yrittäjägallup. Yrittäjägallupissa selkeät kärjet Suomen Yrittäjien ...
17.03.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee työperäisen maahanmuuton lupaprosesseihin pikakaistaa erityisosaajille, start up –yrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen. Päätös oleskeluluvasta...
16.03.2021
Palveluissa tarjotaan Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja...