TE-palvelut ja työttömyys koronatilanteessa

Väliaikaisia muutoksia työmarkkinajoustoihin on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Muutoksilla tuetaan uuden yritystoiminnan käynnistämistä, yrittäjien toimeentuloa sekä työnantajien ja työntekijöiden sopeutumismahdollisuuksia.

Tutustu tarkemmin korona-ajan muutoksiin TE-palveluiden sivuilla
Tutustu tarkemmin työttömyysturvan muutoksiin Kelan sivuilla

Aloittavan yrittäjän starttiraha TE-toimistolta

Starttiraha on tarkoitettu toimeentulon turvaamiseksi uudelle yrittäjälle liiketoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajaksi. Starttirahan saaja työllistää itsensä kokoaikaisena yrityksessään eli henkilön työttömyys loppuu tai hän siirtyy yrittäjäksi päätoimisesti.

Normaalisti starttirahaa myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi, mutta väliaikaisen lain myötä 1.5.-31.12.2020 välisenä aikana meneillään olevat ja alkavat starttirahakaudet voivat kestää 6 kuukautta pidempään. 18 kuukauden enimmäispituus koskee niitä yrittäjiä, joiden toimintaan korona perustellusti vaikuttaa. Starttirahaa voidaan maksaa poikkeuksellisesti myös niiltä päiviltä, kun toiminta on keskeytynyt koronaepidemian vuoksi.

5 faktaa starttirahasta

 • myöntämistä varten on TE-toimistolle selvitettävä suunniteltu yritystoiminta, liikeidea, alan kilpailutilanne, omat valmiudet yrittäjänä ja tarve starttirahalle
 • yrittäjäksi aikovan suositellaan ottavan ensin yhteyttä yritysneuvojaan
 • yritystoiminta aloitetaan vasta starttirahan myöntämisen jälkeen
 • starttirahan määrä on 33,66 euroa/päivä ja se maksetaan viideltä päivältä kalenteriviikossa kuukausittain
 • starttiraha myönnetään enintään 6 kuukauden jaksoissa

Yrittäjän työttömyysturva

Työttömäksi kokonaan tai osittain koronatilanteen aiheuttaman äkillisen kysynnän heikkenemisen vuoksi jäänyt yrittäjä voi saada työmarkkinatukea Kelalta liiketoiminnasta luopumatta. Yritystoiminnan tuloraja tuen saamiseksi on 1089,67 euroa kuukaudessa jokaista kyseisessä yrityksessä toimivaa yrittäjää kohti.

Työmarkkinatuen saamiseksi yrittäjän tulee ilmoittautua työttömäksi, mutta velvoitetta työn hakemiseksi ei ole. Yksinyrittäjien 2000 euron koronatuki ei vaikuta tuen määrään.

Lomauttaminen, irtisanominen ja työttömyys

Voimassa on useita määräaikaisia muutoksia koskien lomauttamista, irtisanomista ja työttömyyttä. Muutokset kestävät pääsääntöisesti 31.12.2020 asti. Osa työttömyyttä koskevista lakimuutoksista päättyy aiemmin.

Lomauttaminen

 • Työnantajan ilmoitusaikaa työntekijälle on lyhennetty viiteen päivään ennen lomautuksen alkamista normaalin 14 päivän sijaan.
 • Yhteistoimintaneuvottelut voidaan käydä nopeutetusti viidessä päivässä, mikäli ne koskevat vain lomauttamisia.
 • Määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaa myös ilman normaalia sijaisuusvaatimusta.

Irtisanominen

 • Takaisinottovelvollisuus tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehtyyn irtisanomiseen on pidennetty 9 kuukauteen.
 • Työsopimuksen voi purkaa myös koeajalla tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
 • Työnantajan tulee ilmoittaa TE-toimistolle vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä JA saneerausmenettelyn tai konkurssin vuoksi.

Työttömyys

 • Työttömyysturvaa saa ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen (5 päivän omavastuuaika on poistettu).
 • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu työttömyyden aikana (lomautuksissa 16.3. ja muilla työttömillä 1.7. alkaen).
 • Lomautettu saa työttömyysetuuden yritystoiminnan ja opintojen estämättä.
 • Työttömyysetuuden suojaosa on korotettu 500 euroon 1.6.-31.10. välisenä aikana.
 • Työssäoloehto on lyhennetty palkansaajilla 13 viikkoon ja yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenillä 26 viikkoon alkaen 16.3. (koskee myös ansiopäivärahan piiriin siirtyviä 1.7. alkaen).
 • Liikkuvuusavustukseen riittää kokoaikatyön vastaanottaessa 2 tunnin edestakainen työmatka (työsuhteen alkaessa 12.6.-31.10. välisenä aikana).
Avoin käsi, jossa pieni vihreä lehti.

Uutishuone

07.08.2020
Hakuaika päättyy 31.8.2020 isossa osassa koronatuista. Tuet on tarkoitettu kaikille niihin oikeutetuille ja ne kannattaa käyttää hyödyksi. KoronaINFO Palvelumme sinulle Voit huoletta jättää...
07.08.2020
Jääkö yrityksen kehittäminen arkisen työn jalkoihin? Tarjoamme veloituksetta alueen yrityksille palveluja jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön hallintaan. Yrityksen toimintaan kohdistuu...
30.07.2020
Kaipaako henkilöstönne täysin uutta osaamista tai täydennyskoulutusta esimerkiksi asiakaspalveluun tai monikulttuurisuuteen liittyen? Vastaa kyselyyn ja vaikuta koulutustarjontaan. Koulutuksia...
30.07.2020
Business Finland ylläpitää Finnish Suppliers -hakupalvelua, johon rekisteröityminen on vientiyrityksille ilmaista. Haetko kasvua kansainvälisiltä markkinoilta? Hakupalvelussa mukana oleminen tuo...
29.07.2020
Valtiokonttorista haettava kustannustuki on yrityksen tilillä muutamassa päivässä nopean käsittelyn ansiosta. Kustannustuki on haettavissa 31.8.2020 saakka Koronaepidemiasta eniten kärsineiden...
28.07.2020
Tule mukaan Business-taitoja kädentaitajille -koulutukseen! Koulutus antaa sinulle avaimet liiketoimintasi kehittämiseen. Koulutus loka-toukokuussa 2020-2021 Koulutuksen pääteemoja ovat: viestintä ja...
23.07.2020
Pattijoen keskustaan Raahessa on avautunut kesäkuussa uusi majoitustila Easy Housing Raahe. Aiemmin tilat toimivat ruokakauppana, mutta Siwan sulkiessa ovensa muutama vuosi sitten oli tiloille...
10.07.2020
Väliaikaisia muutoksia työmarkkinajoustoihin on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Muutoksilla tuetaan uuden yritystoiminnan käynnistämistä, yrittäjien toimeentuloa sekä työnantajien ja...