Vihreä siirtymä edistyy

Muokattu 19.6.2023. Lisätty Swecon raportti uutisen liitteeksi.

Raahe on ottanut vastuuta vetytalouden kehityksestä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Energiamurroksen tilannetta ja tulevia kehityspolkuja avataan kaikille avoimessa tilaisuudessa 14.6.2023. Asiantuntijat Metsähallituksesta, Sweco Finland Oy:stä, Raahen Satamasta ja Raahen seudun kehityksestä kertovat, mitä maakunnassamme ja lähialueilla on tapahtunut vetytaloudessa ja mihin tulevaisuudessa olisi kohdennettava resursseja.

Ekologisesti kestävä tulevaisuus edellyttää muutosta, joka vaatii miljardien investointeja. Merituulivoimalla ja vedyllä on merkittävä rooli puhtaan energian tuotannossa ja fossiilivapaan teollisuuden kehittymisessä. Tuoreen VTT:n selvityksen mukaan Pohjois-Pohjanmaa voisi tuottaa koko Suomen tarvitseman vedyn.

Kemianteollisuuden tulevaisuus vedyn varassa

Sweco Finland Oy:n hiljattain valmistuneen selvityksen ”Uuden kemianteollisuuden mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla P2X tulokulmasta” tärkeimpiä tuloksia ja johtopäätöksiä avaa tilaisuudessa Sweco Finlandin asiantuntija Eveliina Nousiainen.

Aluksi käydään läpi lähtötilanne ja kerrotaan tärkeimmät vihreän vedyn tuotantotavat sekä varastointiin ja siirtoon liittyvät vaatimukset. Seuraavaksi pureudutaan sähköpolttoaineiden tuotannon edellytyksiin, kuten hiilidioksidin saatavuuteen ja talteenoton tekniikoihin. Lopuksi esitetään mitä olisi tehtävä, jotta uusi vetyteknologiaan ja hiilidioksidin talteenottoon perustuva kemianteollisuus voisi päästä kasvu-uralle.

Maalta merelle energian perässä

Merituulivoima on maailmanlaajuisesti vahvasti nousemassa maatuulivoimaa täydentäväksi energiantuotannoksi, kun sopivimmat maa-alueet on jo valjastettu energiakäyttöön. Tilaisuudessa Metsähallitus esittelee potentiaaliset merituulivoima-alueet keskittyen Pohjois-Pohjanmaan läheisyydessä oleviin kohteisiin.

- Jaamme tietoa merituulivoiman rakentamiseen, logistiikkaan, perustuksiin ja muuhun infraan liittyvistä seikoista. Kerromme myös miten kokonaisen merituulivoima-alueen prosessi tulee etenemään aina luvituksesta itse rakentamiseen ja käyttöönottoon, tiivistää tuulivoima-asiantuntija Joni Lehto Metsähallituksesta.

Satamista on tulossa merkittäviä uudistuvan energiatuotannon keskittymiä

Päästövähennystalkoissa fossiiliset polttoaineet tulevat jäämään historiaan ja Raahen Satama on valmistautunut omalla kehitystyöllään tulevaan muutokseen. Tulevaisuuden tehokas ja kestävä satama on resurssiviisas ja vähähiilinen, mikä edellyttää hiilivapaiden teknologioiden ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä ja aktiivista käyttöönottoa satamissa. Näiden isojen haasteiden rinnalla on kyettävä samaan aikaan säilyttämään sataman logistinen kilpailukyky ja kannattavuus.

- Raahen Satama on ollut jo vuosia keskeisessä roolissa maalle rakennettavien tuulipuistojen logistiikassa ja tulevaisuudessa Raahen Satama tulee myös toimimaan Perämeren vahvana offshore-tuulivoimaloiden hubina. Pääseminen mukaan merituulivoiman kasvuun edellyttää investointeja merituulivoimaloiden rakentamista ja operointia tukeviin laajoihin maa-alueisiin ja tukitoimintoihin, kertoo Raahen Sataman toimitusjohtaja Pauli Sarpola.

- Raahen Sataman rooli vihreässä energiasiirtymässä on tärkeä, sillä keskeisen sijaintinsa ja käynnissä olevien hankkeiden vuoksi Raahe kytkeytyy osaksi laajempaa ketjua, joka yhdistää maa- ja merituulivoiman ja vedyn sekä vihreän teräksen tuotantoa Suomen ja Ruotsin alueilla, korostaa Sarpola.

Tilaisuuden järjestää pian päättyvä maakunnallinen R4H2 – REACTions for Hydrogen -hanke keskiviikkona 14.6.2023 klo 12–14 Fregatti-salissa Tapahtumatalo Raahessa, os. Kirkkokatu 28. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Aikataulu ja ennakkoilmoittautuminen löytyvät Raahen seudun kehityksen verkkosivujen tapahtumakalenterista. Tervetuloa!

Lisätiedot

Markku Kemppainen
ohjelmajohtaja
puh. 040 135 6975
markku.kemppainen [at] raahe.fi (markku[dot]kemppainen[at]raahe[dot]fi)

R4H2 – REACTions for Hydrogen -hanke
Raahen seudun kehitys

Tuulimyllyjä ja purjevene Raahen rannikolla.

Uutishuone

21.09.2023
Tervetuloa parlamenttikahville puimaan päivän polttavia aiheita! Seudun yrittäjille suunnatut aamuparlamentit kokoontuvat jälleen lokakuussa. Parlamenteissa voi jutustella mistä tahansa itselle...
20.09.2023
Työkohtaamo on työnantajan ja työnhakijan kohtaamispaikka, jonka tarkoitus on helpottaa rekrytointia. Työkohtaamo järjestetään aina työnantajan tarpeiden mukaan. Varaamme ajan ja järjestämme mukavan...
12.09.2023
Jo 35. kertaa järjestettävä Alihankinta kerää Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen noin tuhat näytteilleasettajaa 26.–28. syyskuuta 2023. Raahen seudun kehitys isännöi...
07.09.2023
RISTEYS 4.0 järjestetään keskiviikkona 1.11.2023 klo 12–15 Koulutuskeskus Brahessa Tervahovinkadun yksikössä. Tapahtumassa esitellään opiskelijoille ja työnhakijoille alueen yritysten...
07.09.2023
Uusi määräaikainen yrityksen kehittämisavustuksen EAKR-haku on käynnistynyt 21.8.2023 rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Rahoitus on...
07.09.2023
Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta ovat edistäneet 2022–23 laajat verkostohankkeet, joissa on mukana 28 seutukaupunkia. Hankkeet ovat päättymässä syyskuun...
24.08.2023
Alueen saavutettavuuden varmistaminen on yksi Oulun kauppakamarin painopistealueista, ja sujuvat lentoyhteydet ovat osa hyvää saavutettavuutta. Kartoitamme jäsentemme näkemyksiä ja kokemuksia Oulun...
21.08.2023
Sähkön ja lannoitteiden kustannustuki oli haettavista Valtiokonttorista 1.6.–31.7. 2023. Raahen seudulle tukea myönnettiin noin puoli miljoonaa euroa. Raahesta,...