Seutukaupunkihankkeiden strategiatöiden tulokset valmiita

Seutukaupunkien korkeakoulustrategia ja -visio ja innovaatioekosysteemistrategiat tähtäävät osaavan työvoiman saatavuuteen. Lisäksi seutukaupunkeihin pääsee nyt tutustumaan sijoittumisnäkökulmasta uuden työkalun kautta.

Helmikuussa julkistettiin sekä Suomen seutukaupunkien yhteinen korkeakoulustrategia ja –visio että Innovaatioekosysteemiverkostojen kehittämisstrategia, joita työstettiin työpajoissa syksyn 2022 aikana 16 eri seutukaupungissa niin yhteisesti kuin kukin seutukaupunki erikseen. Yhteisten strategioiden lisäksi on laadittu kaupunkikohtaiset strategiat niin korkeakouluyhteistyölle kuin ekosysteemikehittämisellekin.

Seutukaupunkien korkeakoulustrategiat

Seutukaupunkien korkeakoulustrategiassa asetettiin neljä strategista tavoitetta:

  1. seutukaupunkien yhteistyön vahvistaminen ja seutukaupunkiekosysteemien luominen
  2. yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen osaamisen kehittämisen ja TKI-toiminnan näkökulmasta
  3. monimuotoisten opiskelu- ja toimintamallien laajentaminen ja kehittäminen sekä
  4. seutukaupunkien veto- ja pitovoiman vahvistaminen.

Seutukaupunkien korkeakouluvisio 2023–27 on:

Seutukaupungit ovat yhteisöllisiä ja työelämälähtöisiä, monimuotoisen oppimisen ja ketterän kokeilukulttuurin vahvoja edistäjiä.

Korkeakoulustrategiaa on työstetty Koulutuskeskus Brahen koordinoimassa Ketterää osaamista -hankkeessa. Pääset tutustumaan yhteiseen strategiaan Seutukaupunkiosaajat-sivustolla.

Innovaatioekosysteemiverkostojen kehittämisstrategia

Koko verkoston yhteinen kehittämisstrategia laadittiin alueellisten tilannekuvien pohjalta. Myös mukana olleet seutukaupungit laativat omat alueelliset strategiat.

Raahen alueen osalta kirjattiin kolme strategista tavoitetta vuoteen 2027:

  1. Korkeakouluvetoisen TKI-toiminnan palauttaminen kaupunkiin
  2. Osaavan työvoiman vahvistaminen
  3. Pitovoiman ja vetovoiman kehittäminen: ekosysteemityön kytkeminen vetovoima ja rekrytointityöhön ja viestintä nykyisen ekosysteemin toiminnasta ja tekijöistä.

Raahen seudun kehitys on mukana osatoteuttajana Iisalmen kaupungin hallinnoimassa Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankkeessa, jossa tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto ja tukea alueellisten innovaatioekosysteemien kehittymistä. Pääset tutustumaan strategioihin hankesivulla.

Vaikuttavuutta ja jatkorahoitusta strategiatöiden tuloksena

Laadittujen strategioiden tavoitteena on seutukaupunkien pääseminen mukaan valtakunnan keskusteluun, mittaristoihin sekä ministeriöiden ja korkeakoulujen strategioihin. Tavoitteena on osaltaan pyrkiä ohjaamaan rahoitusta myös seutukaupunkien koulutus- ja TKI-toimintaan. Ne myös mahdollistavat jatkorahoituksen hakemisen eri rahoituslähteistä toiminnan jatkokehittämiseksi.

Sijoittuminen seutukaupunkiin

Seutukaupungeille on rakennettu Invest In –työkalu, jota voivat hyödyntää niin elinkeinokehitysyhtiöt, kaupunkien muu henkilöstö kuin yrityksetkin investointien houkuttelussa. Päivittyvään työkaluun on kerätty tietoa mm. alueen yrityskannasta, työpaikoista, elinkeinorakenteesta, väestöstä ja koulutuksesta.

Tutustu Raahen alueeseen sijoittumiskohteena.

Seutukaupungit tarvitsevat lisää työvoimaa

Seutukaupunkeja on Suomessa kaikkiaan 57, ja ne muodostavat maakuntakeskusten ulkopuolisen Suomen teollisen selkärangan. Seutukaupungeissa toimii tällä hetkellä noin 70 000 yritystä, mukaan lukien Suomen suurimmat teollisuuslaitokset, ja niissä asuu yhteensä lähes miljoona ihmistä.

Seutukaupungeissa toimivien yritysten keskeinen menestyksen avain on osaavan työvoiman saatavuus. Haasteen työvoiman saatavuudelle asettaa väestön sekä varsinkin korkea-asteen koulutuksen keskittyminen suurempiin kaupunkeihin. Toisaalta seutukaupunkien pienempi koko on myös vahvuus. Ihmiset on mahdollista kohdata yksilöinä, ja työnantajat tarvelähtöisesti.

Lisätiedot

Sari Alajoki
puh. 040 135 7163
sari.alajoki [at] raahe.fi

Raahen seudun kehitys

Erilaisia suunnittelutyöhön liittyviä kuvakkeita liitutaululla.

Uutishuone

16.05.2024
Yrityksen vastuullisuus pitää sisällään ympäristöasioiden lisäksi myös sosiaalisen vastuun eli kaiken ihmisiin liittyvän toiminnan sekä taloudellisen vastuullisuuden....
29.04.2024
Raahen kaupunki haluaa kartoittaa Raahessa lounaspalvelua tarjoavien yritysten halukkuutta myöntää alennus kiinteästä lounashinnasta Raahen kaupungin henkilöstölle....
29.04.2024
Suomeen on syntymässä ainutlaatuinen satamapari merituulivoimakehitykseen, kun Porin ja Raahen kaupungit ovat tiivistämässä yhteistyötä alueellisten merituulikeskusten käynnistämiseksi molempiin...
24.04.2024
Hyvä Koneyrittäjä! Pienten yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Kysymys on yrittäjien ja yritysten menestyksestä ja kansantalouden kasvusta. Yrityskaupat...
19.04.2024
Vastuullisuuden teemat kiinnostavat Raahen seudun yrityksiä. Ensimmäinen vastuullisuuden perusvalmennuksen ryhmätyöpaja järjestettiin torstaina 18.4. Raahessa, kertoo yritysasiantuntija Anna Uusitalo...
18.04.2024
Toukokuussa käynnistyvissä Tupla KIT -rinnakkaishankkeissa autetaan kehityskykyisiä ja -haluisia yrityksiä suunnitelmallisen, järjestelmällisen, hallitun ja kestävän...
18.04.2024
Parhaiten teollisuudesta ja puhtaasta energiasta tunnettu Raahen seutukunta tarjoaa yrityksille erinomaisen kasvuympäristön. Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumassa...
03.04.2024
Voisiko sinun yrityksesi olla se, joka nappaa alasi parhaimmat osaajat? IMAGO-valmennus pureutuu siihen, mikä tekee yrityksestä halutun työpaikan. Houkutteleva työnantajamielikuva saa osaajat...