Seutukaupunkihankkeiden strategiatöiden tulokset valmiita

Seutukaupunkien korkeakoulustrategia ja -visio ja innovaatioekosysteemistrategiat tähtäävät osaavan työvoiman saatavuuteen. Lisäksi seutukaupunkeihin pääsee nyt tutustumaan sijoittumisnäkökulmasta uuden työkalun kautta.

Helmikuussa julkistettiin sekä Suomen seutukaupunkien yhteinen korkeakoulustrategia ja –visio että Innovaatioekosysteemiverkostojen kehittämisstrategia, joita työstettiin työpajoissa syksyn 2022 aikana 16 eri seutukaupungissa niin yhteisesti kuin kukin seutukaupunki erikseen. Yhteisten strategioiden lisäksi on laadittu kaupunkikohtaiset strategiat niin korkeakouluyhteistyölle kuin ekosysteemikehittämisellekin.

Seutukaupunkien korkeakoulustrategiat

Seutukaupunkien korkeakoulustrategiassa asetettiin neljä strategista tavoitetta:

  1. seutukaupunkien yhteistyön vahvistaminen ja seutukaupunkiekosysteemien luominen
  2. yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen osaamisen kehittämisen ja TKI-toiminnan näkökulmasta
  3. monimuotoisten opiskelu- ja toimintamallien laajentaminen ja kehittäminen sekä
  4. seutukaupunkien veto- ja pitovoiman vahvistaminen.

Seutukaupunkien korkeakouluvisio 2023–27 on:

Seutukaupungit ovat yhteisöllisiä ja työelämälähtöisiä, monimuotoisen oppimisen ja ketterän kokeilukulttuurin vahvoja edistäjiä.

Korkeakoulustrategiaa on työstetty Koulutuskeskus Brahen koordinoimassa Ketterää osaamista -hankkeessa. Pääset tutustumaan yhteiseen strategiaan Seutukaupunkiosaajat-sivustolla.

Innovaatioekosysteemiverkostojen kehittämisstrategia

Koko verkoston yhteinen kehittämisstrategia laadittiin alueellisten tilannekuvien pohjalta. Myös mukana olleet seutukaupungit laativat omat alueelliset strategiat.

Raahen alueen osalta kirjattiin kolme strategista tavoitetta vuoteen 2027:

  1. Korkeakouluvetoisen TKI-toiminnan palauttaminen kaupunkiin
  2. Osaavan työvoiman vahvistaminen
  3. Pitovoiman ja vetovoiman kehittäminen: ekosysteemityön kytkeminen vetovoima ja rekrytointityöhön ja viestintä nykyisen ekosysteemin toiminnasta ja tekijöistä.

Raahen seudun kehitys on mukana osatoteuttajana Iisalmen kaupungin hallinnoimassa Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankkeessa, jossa tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto ja tukea alueellisten innovaatioekosysteemien kehittymistä. Pääset tutustumaan strategioihin hankesivulla.

Vaikuttavuutta ja jatkorahoitusta strategiatöiden tuloksena

Laadittujen strategioiden tavoitteena on seutukaupunkien pääseminen mukaan valtakunnan keskusteluun, mittaristoihin sekä ministeriöiden ja korkeakoulujen strategioihin. Tavoitteena on osaltaan pyrkiä ohjaamaan rahoitusta myös seutukaupunkien koulutus- ja TKI-toimintaan. Ne myös mahdollistavat jatkorahoituksen hakemisen eri rahoituslähteistä toiminnan jatkokehittämiseksi.

Sijoittuminen seutukaupunkiin

Seutukaupungeille on rakennettu Invest In –työkalu, jota voivat hyödyntää niin elinkeinokehitysyhtiöt, kaupunkien muu henkilöstö kuin yrityksetkin investointien houkuttelussa. Päivittyvään työkaluun on kerätty tietoa mm. alueen yrityskannasta, työpaikoista, elinkeinorakenteesta, väestöstä ja koulutuksesta.

Tutustu Raahen alueeseen sijoittumiskohteena.

Seutukaupungit tarvitsevat lisää työvoimaa

Seutukaupunkeja on Suomessa kaikkiaan 57, ja ne muodostavat maakuntakeskusten ulkopuolisen Suomen teollisen selkärangan. Seutukaupungeissa toimii tällä hetkellä noin 70 000 yritystä, mukaan lukien Suomen suurimmat teollisuuslaitokset, ja niissä asuu yhteensä lähes miljoona ihmistä.

Seutukaupungeissa toimivien yritysten keskeinen menestyksen avain on osaavan työvoiman saatavuus. Haasteen työvoiman saatavuudelle asettaa väestön sekä varsinkin korkea-asteen koulutuksen keskittyminen suurempiin kaupunkeihin. Toisaalta seutukaupunkien pienempi koko on myös vahvuus. Ihmiset on mahdollista kohdata yksilöinä, ja työnantajat tarvelähtöisesti.

Lisätiedot

Sari Alajoki
puh. 040 135 7163
sari.alajoki [at] raahe.fi

Raahen seudun kehitys

Erilaisia suunnittelutyöhön liittyviä kuvakkeita liitutaululla.

Uutishuone

01.06.2023
Raahe on ottanut vastuuta vetytalouden kehityksestä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Energiamurroksen tilannetta ja tulevia kehityspolkuja avataan kaikille...
24.05.2023
Tervetuloa parlamenttikahville puimaan päivän polttavia aiheita! Raahen seudun yrittäjille suunnatut aamuparlamentit kokoontuvat jälleen kesäkuussa. Parlamenteissa voi jutustella mistä tahansa...
24.05.2023
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisestä ja työmarkkina-asemasta Suomessa! Tämä kysely on osa työ- ja...
11.05.2023
Hyvällä työnantajamielikuvalla varmistat sen, että teille halutaan tulla töihin ja työntekijänä myös pysytään pitkään. Työnantajamielikuva rakentuu monista palasista ja kaikki lähtee liikkeelle...
09.05.2023
Sivustolta löytyy kattavasti tietoa Raahen seudun korkeakouluyhteistyöstä ja täällä kehitetystä Monikampus –mallista sekä ennakoinnista ja erilaisista toteutetuista...
09.05.2023
Kasvupolku -ohjelmaan valittiin mukaan 20 yritystä. Raahen seutukunnasta mukana on raahelainen WTF Design. Yritykset valittiin sparrausohjelmaan tuomariston...
11.04.2023
Tuen hakemista yksinkertaistetaan ja maksatusta nopeutetaan. Käyttöön tulee myös uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Uudistuksen tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä yrityksissä....
11.04.2023
Pyöräily on vahvassa nosteessa niin meillä Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tiesitkö, että EU:n maaliskuussa julkaistu tavoite tähtää pyöräilyn määrän kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä?...