Raahen seudun vuoden 2022 yritysbarometrin tulokset on julkaistu - epävakaa maailmanpoliittinen tilanne heijastuu vastauksissa

Vuoden 2022 yritysbarometri on 24. Raahen seutukunnan yritysten lyhyen aikavälin näkemyksiä kartoittava kysely, joka toteutettiin puhelinhaastatteluina aikavälillä 12.9. – 14.10.2022. Tavoitimme 10 % Raahen seutukunnan yrityskannasta ja saimme vastaukset 209 yrittäjältä vuosittain toteutettavaan yritysbarometriin. Vastaajista suurin osa oli pitkän linjan kokopäiväisiä yrittäjiä.

Kiitos seutukuntamme yrityksille barometrin 2022 vastauksista!

Kasvuodotukset ja tulevan vuoden näkymät ovat maltilliset

Puolet vastaajista tavoittelee nykyisen markkina-aseman säilyttämistä ja 44 % aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Seutukunnan yritysten liikevaihdon kasvuodotukset ovat laskeneet edellisvuodesta. Vastaajista 57 % ennakoi liikevaihdon säilyvän ennallaan tai laskevan seuraavan vuoden aikana. Positiivisimmat arviot liikevaihdon kasvuodotuksista vuodelle 2023 on metalli- ja konepajateollisuuden toimialalla.

Kilpailu työvoimasta kiristyy: kasvun ja kehittymisen ensisijaiseksi keinoksi nousi edellisvuosista poiketen työntekijöiden palkkaus

Palkkaus nähdään nyt vahvimpana kasvun ja kehittymisen keinona rakentamisen sekä metalli- ja konepajateollisuuden toimialoilla. Toisena keinona yrittäjät nostavat uudet tuotteet ja palvelut, minkä merkitys on kasvanut edellisvuosista erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä metalli- ja konepajateollisuuden vastaajayrityksissä.

Kuvaaja kasvun ja kehittymisen keinoista.

Kotimaan myynnin, viennin, kannattavuuden ja investointien arvioidaan säilyvän pääosin ennallaan seuraavan vuoden aikana. Hintatason nousua ennustaa jopa yli puolet vastaajista. Investointien kasvuarvioita on metalli- ja konepajateollisuuden vastaajayrityksissä, joista 37,5 % arvioi investointien kasvavan. Maa-, metsä- ja kalataloudessa puolestaan 41 % vastaajista arvioi investointien vähenevän.

Kuvaaja myynnin, viennin, kannattavuuden, hintatason ja investointien kehityksestä.

Maailmanpoliittinen tilanne sekä pula työvoimasta ovat merkittävimmät kasvun ja kehittymisen hidasteet

Kasvun ja kehittymisen hidasteet ovat muuttuneet edellisvuodesta. Koronapandemia on väistynyt ensisijaisena tekijänä ja tilalle ovat nousseet yleinen maailmanpoliittinen tilanne sekä osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saannin heikkous. Myös kysynnän merkitys hidasteena on noussut merkittävästi. Tukku- ja vähittäiskaupan yrityksissä kysyntä nähdään suurimpana hidasteena. Oman työssä jaksamisen osuus hidastavana tekijänä on laskenut edellisvuodesta.

Mihin yritysbarometrin tuloksia hyödynnetään?

Keskustelut yritysten kanssa ovat hyvin arvokkaita, ja kysely on samalla myös yksi kanava tiedottaa palveluistamme sekä jutella yrittäjien ajankohtaisista kuulumisista. Lisäksi tuloksista on apua:

  • seutukunnallisen päätöksenteon tukena
  • yrityksien maakunnallisessa ja kansallisessa edunajamisessa
  • alue- ja toimialakehittämisessä
  • Raahen seudun kehityksen oman toiminnan ja palveluvalikoiman kehittämisessä sekä suuntaamisessa.

Lisätiedot

Riitta Palosaari
puh. 040 830 3198
riitta.palosaari [at] raahe.fi

Koko raportti on ladattavissa Raahen seudun kehityksen ePressi-kanavalta.

Kahvikuppi ja papereita pöydällä.

Uutishuone

19.02.2024
Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja...
15.02.2024
Digitaalinen omistajanvaihdospalvelu www.ovinfo.fi -palvelu on oppimisympäristö, joka jakaa tietoa yritysten omistajanvaihdoksesta mukaan lukien sukupolvenvaihdokset. Palvelu tarjoaa oppimista varten...
14.02.2024
Oletko tullut ajatelleeksi, että vastuullisuus voisi lisätä liiketoiminnan mahdollisuuksia? Tänä päivänä myös rahoituslaitokset huomioivat vastuullisuusnäkökulman rahoituspäätöksissään. Lisäksi...
14.02.2024
AMK-yhteistyö luo uusia mahdollisuuksia myös Raahen alueen yrityksille. Monikampusmallilla opiskelupaikkoja on tuotu Raaheen vuodesta 2018 lähtien. Raahen seudun...
08.02.2024
Autathan meitä palvelemaan Sinua paremmin vastaamalla lyhyeen kyselyymme. Visit Raahe ja Raahen seudun kehitys järjestävät seudun matkailutoimijoille avoimia...
24.01.2024
Onko sinulla uusi liikeidea tai haluatko kehittää olemassa olevaa yritystäsi? Haluatko yrityksesi toimivan kestävämmin? Osallistu kuuden tapaamiskerran...
16.01.2024
Anna Uusitalo on aloittanut yritysasiantuntijana VATUPASSI – Vastuullinen tulevaisuus -projektissa Raahen seudulla. Projektiin etsitään yrityksiä monipuolisesti eri...
18.12.2023
Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Jatketaan töitä seutukuntamme menestyksen ja hyvinvoinnin eteen yhdessä myös tulevana vuonna. Kiireetöntä...