Raahen seudun vuoden 2022 yritysbarometrin tulokset on julkaistu - epävakaa maailmanpoliittinen tilanne heijastuu vastauksissa

Vuoden 2022 yritysbarometri on 24. Raahen seutukunnan yritysten lyhyen aikavälin näkemyksiä kartoittava kysely, joka toteutettiin puhelinhaastatteluina aikavälillä 12.9. – 14.10.2022. Tavoitimme 10 % Raahen seutukunnan yrityskannasta ja saimme vastaukset 209 yrittäjältä vuosittain toteutettavaan yritysbarometriin. Vastaajista suurin osa oli pitkän linjan kokopäiväisiä yrittäjiä.

Kiitos seutukuntamme yrityksille barometrin 2022 vastauksista!

Kasvuodotukset ja tulevan vuoden näkymät ovat maltilliset

Puolet vastaajista tavoittelee nykyisen markkina-aseman säilyttämistä ja 44 % aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Seutukunnan yritysten liikevaihdon kasvuodotukset ovat laskeneet edellisvuodesta. Vastaajista 57 % ennakoi liikevaihdon säilyvän ennallaan tai laskevan seuraavan vuoden aikana. Positiivisimmat arviot liikevaihdon kasvuodotuksista vuodelle 2023 on metalli- ja konepajateollisuuden toimialalla.

Kilpailu työvoimasta kiristyy: kasvun ja kehittymisen ensisijaiseksi keinoksi nousi edellisvuosista poiketen työntekijöiden palkkaus

Palkkaus nähdään nyt vahvimpana kasvun ja kehittymisen keinona rakentamisen sekä metalli- ja konepajateollisuuden toimialoilla. Toisena keinona yrittäjät nostavat uudet tuotteet ja palvelut, minkä merkitys on kasvanut edellisvuosista erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä metalli- ja konepajateollisuuden vastaajayrityksissä.

Kuvaaja kasvun ja kehittymisen keinoista.

Kotimaan myynnin, viennin, kannattavuuden ja investointien arvioidaan säilyvän pääosin ennallaan seuraavan vuoden aikana. Hintatason nousua ennustaa jopa yli puolet vastaajista. Investointien kasvuarvioita on metalli- ja konepajateollisuuden vastaajayrityksissä, joista 37,5 % arvioi investointien kasvavan. Maa-, metsä- ja kalataloudessa puolestaan 41 % vastaajista arvioi investointien vähenevän.

Kuvaaja myynnin, viennin, kannattavuuden, hintatason ja investointien kehityksestä.

Maailmanpoliittinen tilanne sekä pula työvoimasta ovat merkittävimmät kasvun ja kehittymisen hidasteet

Kasvun ja kehittymisen hidasteet ovat muuttuneet edellisvuodesta. Koronapandemia on väistynyt ensisijaisena tekijänä ja tilalle ovat nousseet yleinen maailmanpoliittinen tilanne sekä osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saannin heikkous. Myös kysynnän merkitys hidasteena on noussut merkittävästi. Tukku- ja vähittäiskaupan yrityksissä kysyntä nähdään suurimpana hidasteena. Oman työssä jaksamisen osuus hidastavana tekijänä on laskenut edellisvuodesta.

Mihin yritysbarometrin tuloksia hyödynnetään?

Keskustelut yritysten kanssa ovat hyvin arvokkaita, ja kysely on samalla myös yksi kanava tiedottaa palveluistamme sekä jutella yrittäjien ajankohtaisista kuulumisista. Lisäksi tuloksista on apua:

  • seutukunnallisen päätöksenteon tukena
  • yrityksien maakunnallisessa ja kansallisessa edunajamisessa
  • alue- ja toimialakehittämisessä
  • Raahen seudun kehityksen oman toiminnan ja palveluvalikoiman kehittämisessä sekä suuntaamisessa.

Lisätiedot

Riitta Palosaari
puh. 040 830 3198
riitta.palosaari [at] raahe.fi

Koko raportti on ladattavissa Raahen seudun kehityksen ePressi-kanavalta.

Kahvikuppi ja papereita pöydällä.

Uutishuone

03.03.2023
Työpajoista saat keinoja kääntää tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet, muutokset ja mahdollisuudet liiketoimintasi eduiksi. Työpajasarja on tarkoitettu yrityksille ja liiketoimintaa harjoittaville...
22.02.2023
Raahen seudun yritykset ja oppilaitokset pääsevät jälleen esittelemään työ-, harjoittelu- ja opiskelumahdollisuuksia heti alkukeväästä Risteys 3.0 -rekrytointitapahtumassa. Aika: tiistai 21.3.2023...
22.02.2023
Tervetuloa parlamenttikahville puimaan päivän polttavia aiheita! Seudun yrittäjille suunnatut aamuparlamentit kokoontuvat jälleen maaliskuussa. Parlamenteissa voi jutustella mistä tahansa itselle...
21.02.2023
Visit Raahe järjestää keväällä 2023 Siikajoella kolme tilaisuutta, jossa kuullaan ja keskustellaan matkailun ajankohtaisista teemoista, käydään läpi Visit Raahen kumppanuuspaketteja ja Visit...
21.02.2023
Seutukaupunkien korkeakoulustrategia ja -visio ja innovaatioekosysteemistrategiat tähtäävät osaavan työvoiman saatavuuteen. Lisäksi seutukaupunkeihin pääsee nyt tutustumaan sijoittumisnäkökulmasta...
21.02.2023
KIRAilmasto-ohjelman viimeiset haut ovat auki Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla Suomessa toimivia yrityksiä ja muita toimijoita...
20.02.2023
Pohditko yrityksen perustamista, muhiiko mielessäsi uusi liikeidea? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan yrittäjyydestä kahvittelun lomassa.
  Mistä aloittaa yrittäjän polku? Raahen seudun...
20.02.2023
Koulutuskeskus Brahe tarjoaa tänä keväänä uuden 5 osaamispisteen laajuisen sesonkityöntekijän koulutuksen, jossa yhdistyvät opinnot ja kesätyö. Koulutuksessa suoritetaan hygieniapassi ja...