Raahen seudun vuoden 2022 yritysbarometrin tulokset on julkaistu - epävakaa maailmanpoliittinen tilanne heijastuu vastauksissa

Vuoden 2022 yritysbarometri on 24. Raahen seutukunnan yritysten lyhyen aikavälin näkemyksiä kartoittava kysely, joka toteutettiin puhelinhaastatteluina aikavälillä 12.9. – 14.10.2022. Tavoitimme 10 % Raahen seutukunnan yrityskannasta ja saimme vastaukset 209 yrittäjältä vuosittain toteutettavaan yritysbarometriin. Vastaajista suurin osa oli pitkän linjan kokopäiväisiä yrittäjiä.

Kiitos seutukuntamme yrityksille barometrin 2022 vastauksista!

Kasvuodotukset ja tulevan vuoden näkymät ovat maltilliset

Puolet vastaajista tavoittelee nykyisen markkina-aseman säilyttämistä ja 44 % aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Seutukunnan yritysten liikevaihdon kasvuodotukset ovat laskeneet edellisvuodesta. Vastaajista 57 % ennakoi liikevaihdon säilyvän ennallaan tai laskevan seuraavan vuoden aikana. Positiivisimmat arviot liikevaihdon kasvuodotuksista vuodelle 2023 on metalli- ja konepajateollisuuden toimialalla.

Kilpailu työvoimasta kiristyy: kasvun ja kehittymisen ensisijaiseksi keinoksi nousi edellisvuosista poiketen työntekijöiden palkkaus

Palkkaus nähdään nyt vahvimpana kasvun ja kehittymisen keinona rakentamisen sekä metalli- ja konepajateollisuuden toimialoilla. Toisena keinona yrittäjät nostavat uudet tuotteet ja palvelut, minkä merkitys on kasvanut edellisvuosista erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä metalli- ja konepajateollisuuden vastaajayrityksissä.

Kuvaaja kasvun ja kehittymisen keinoista.

Kotimaan myynnin, viennin, kannattavuuden ja investointien arvioidaan säilyvän pääosin ennallaan seuraavan vuoden aikana. Hintatason nousua ennustaa jopa yli puolet vastaajista. Investointien kasvuarvioita on metalli- ja konepajateollisuuden vastaajayrityksissä, joista 37,5 % arvioi investointien kasvavan. Maa-, metsä- ja kalataloudessa puolestaan 41 % vastaajista arvioi investointien vähenevän.

Kuvaaja myynnin, viennin, kannattavuuden, hintatason ja investointien kehityksestä.

Maailmanpoliittinen tilanne sekä pula työvoimasta ovat merkittävimmät kasvun ja kehittymisen hidasteet

Kasvun ja kehittymisen hidasteet ovat muuttuneet edellisvuodesta. Koronapandemia on väistynyt ensisijaisena tekijänä ja tilalle ovat nousseet yleinen maailmanpoliittinen tilanne sekä osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saannin heikkous. Myös kysynnän merkitys hidasteena on noussut merkittävästi. Tukku- ja vähittäiskaupan yrityksissä kysyntä nähdään suurimpana hidasteena. Oman työssä jaksamisen osuus hidastavana tekijänä on laskenut edellisvuodesta.

Mihin yritysbarometrin tuloksia hyödynnetään?

Keskustelut yritysten kanssa ovat hyvin arvokkaita, ja kysely on samalla myös yksi kanava tiedottaa palveluistamme sekä jutella yrittäjien ajankohtaisista kuulumisista. Lisäksi tuloksista on apua:

  • seutukunnallisen päätöksenteon tukena
  • yrityksien maakunnallisessa ja kansallisessa edunajamisessa
  • alue- ja toimialakehittämisessä
  • Raahen seudun kehityksen oman toiminnan ja palveluvalikoiman kehittämisessä sekä suuntaamisessa.

Lisätiedot

Riitta Palosaari

puh. 040 830 3198

riitta.palosaari [at] raahe.fi

Koko raportti on ladattavissa Raahen seudun kehityksen ePressi-kanavalta.

Kahvikuppi ja papereita pöydällä.

Uutishuone

Haluatko monipuolistaa maatilasi tuotantoa ja parantaa sen kannattavuutta? Nyt sinulla on mahdollisuus oppia erikoiskasvien viljelystä, kuten ruusujuuresta, juureksista...
Hei mikro- ja pk-yritykset, nyt on aika suunnitella syksyä! Tervetuloa vastuullisuuden perus- ja strategiavalmennuksiin! Vastuullisuuden perusvalmennus...
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto kouluttaa syksyllä pk-yrityksiä tulevaisuustyöskentelystä. Valmennuksessa opitaan ja käytetään erilaisia uutta luovia strategiatyökaluja. Valmennus koostuu kolmesta...
Yrityksen vastuullisuus pitää sisällään ympäristöasioiden lisäksi myös sosiaalisen vastuun eli kaiken ihmisiin liittyvän toiminnan sekä taloudellisen vastuullisuuden....
Raahen kaupunki haluaa kartoittaa Raahessa lounaspalvelua tarjoavien yritysten halukkuutta myöntää alennus kiinteästä lounashinnasta Raahen kaupungin henkilöstölle....
Suomeen on syntymässä ainutlaatuinen satamapari merituulivoimakehitykseen, kun Porin ja Raahen kaupungit ovat tiivistämässä yhteistyötä alueellisten merituulikeskusten käynnistämiseksi molempiin...
Hyvä Koneyrittäjä! Pienten yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Kysymys on yrittäjien ja yritysten menestyksestä ja kansantalouden kasvusta. Yrityskaupat...
Vastuullisuuden teemat kiinnostavat Raahen seudun yrityksiä. Ensimmäinen vastuullisuuden perusvalmennuksen ryhmätyöpaja järjestettiin torstaina 18.4. Raahessa, kertoo yritysasiantuntija Anna Uusitalo...