Nykytyöelämä kuormittaa henkisesti aiempaa useampaa

Työolobarometrin 2019 mukaan kiire oli tavallinen osa palkansaajien työn arkea, liki kolmasosa työskenteli päivittäin kiireen alaisena.

Uupumus on lisääntynyt vaikka valtaosa kokee edelleen myönteistä työnimua

Aikaisempaa useampi palkansaaja koki työnsä henkisesti raskaaksi ja lähes puolet koki haitallista stressiä työssään. Myönteistä on, että suurin osa palkansaajista koki työssään työn imua – innostusta, tarmokkuutta sekä työhön uppoutumista. Tulokset käyvät ilmi 10.11.2020 julkaistusta työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrista.

Työuupumuksen oireet ovat yhteydessä kiireen kokemukseen, stressiin sekä työn henkiseen rasittavuuteen. Naiset kokivat uupumuksen oireita useammin kuin miehet ja toimihenkilöt yleisemmin kuin työntekijät. Työuupumukset oireet olivat tyypillisimpiä kunta-alalla.

Vaikka työ aika ajoin kuormittaa, palkansaajista valtaosa oli kokenut työssään myönteistä työn imua. Vuonna 2019 suurin osa palkansaajista koki innostusta (64 %) ja tarmokkuutta (63 %) työssään. Niin ikään yli puolet (56 %) oli kokenut työhön uppoutumista. Sukupuolella, iällä tai sosioekonomisella asemalla oli yllättävän vähän vaikutusta koettuun työn imuun. Yleisintä työn imu oli kuntasektorilla.

Lue uutinen kokonaisuudessaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta

Työolobarometri seuraa työelämän laadun kehitystä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Vuonna 2019 tutkimukseen vastasi 1 555 palkansaajaa. Tutkimuksen tiedot voi luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla.

Muurahainen kantamassa vihreää lehden palaa.

Uutishuone

27.11.2020
Kustannustuen toinen kierros on tavoitteena saada haettavaksi joulukuun lopussa Valtiokonttorista. Yritys voi valmistautua hakuun jo nyt. Tarkista valtuudet ja yrityksesi tiedot Tarkista, että...
27.11.2020
Vastaamalla kyselyyn voi vaikuttaa myönteisen sijoituskulttuurin ja omistajuusympäristön luomiseen Suomessa. Yrityksille, omistajille ja muille yhteisöille järjestetään erilliset kohdennetut kyselyt...
27.11.2020
Hallitus esittää muutosta lakiin tuesta ja hyvityksestä ravitsemisyrityksille. Muutos keventää pienyritysten hallinnollista rasitetta ja kustannusta, kun hyvitystä koskevat tilinpäätösvelvoitteet...
26.11.2020
Jäikö seutukaupunkien yhteinen verkkokauppa -webinaari väliin tai haluaisitko kerrata parhaat palat, kuinka pääset mukaan verkkokauppaan? Verkkokaupan realiteetit ja yritystarinat...
20.11.2020
Uudistamisen tavoitteena on parantaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä luoda puitteet yrityksen ja työyhteisön kehittämiselle. Uudistuksella lisätään henkilöstön...
20.11.2020
Tavoitteena on turvata lomautettujen ja yrittäjien toimeentuloa sekä helpottaa työttömyysturva-asioiden käsittelyä koronaviruspandemian pitkittyessä. Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea maaliskuun...
16.11.2020
Raahen liikekeskustan asemakaavamuutostyö käynnistyy kaikille avoimella yleisötilaisuudella 28.11.2020 Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin kaupallisessa keskuksessa ja koskee kolmea...
16.11.2020
ELY-keskuksen Analyysi- ja Konsultointi -palveluita kannattaa hakea pikaisesti, mikäli palveluille on tarve alkuvuodesta 2021. Uusi puitesopimuskausi käynnistyy helmikuussa 2021 Mikäli yrityksen on...