Energiatukea Business Finlandilta

Business Finlandilla on haussa energiatuki, minkä keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.

Mihin energiatukea myönnetään?

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

1 uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä

  • edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallista hyödyntämistä
  • investoidaan uuteen laitokseen
  • korvausinvestointi, jolla lisätään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantomäärää tai saavutetaan muu merkittävä myönteinen tavoitteen mukainen energiavaikutus

2 energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista

  • ei pakollisen ympäristövelvoitteen saavuttaminen
  • ei energiatehokkuuslain (1429/2014) mukainen yritykselle pakollinen energiakatselmus

3 energiajärjestelmän muuttumista muutoin vähähiiliseksi

Energiatuen myöntäminen on harkinnanvaraista ja tuen myöntämisessä etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet. Myös tavanomaisen teknologian hankkeita voidaan tukea harkitusti ja etusijalla ovat hyvin valmistellut hankkeet ja huolellisesti laaditut tukihakemukset.

Kuka voi saada energiatukea?

Tukea voivat saada kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt. Tuettavien hankkeiden investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa (alv 0%)

Haku on toistaiseksi jatkuva.

Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lisätietoja tuesta Business Finlandin sivuilla

Voimalinjoja auringonlaskussa.

Uutishuone

02.03.2021
Haen joukkorahoitusta kirjakaupan alkuvaraston perustamiskustannuksiin. Ryhtymällä mesenaatiksi pääset osalliseksi karhun salaseuraan. Kampanjan kesto: 2.3.-17.4.2021 Karhun kirja&paperi -...
01.03.2021
Raahen AMK-koulutustarjonta kasvaa jälleen. Yhteishaku syksyllä alkaviin koulutuksiin on 17.3.-31.3.2021 ja koulutuksia markkinoidaan koko Suomen kattavalla kampanjalla. Haluaako yrityksesi näkyä...
01.03.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland myöntävät yrityksille avustusta kiertotalousratkaisuihin. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja sekä edistää ilmastotavoitteita ja kiertotalouden...
01.03.2021
Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan kotimaanmatkailun keskeiset vetovoimatekijät liittyvät muun muassa vastuullisuuteen ja turvallisuuteen. Kehittämisehdotuksia...
26.02.2021
29% prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä on vaihtamassa omistajaa Pohjois-Pohjanmaalla seuraavan viiden vuoden kuluessa, käy ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista. Yhteistyötä...
26.02.2021
Alueille suunnattujen elpymisvarojen myöntäminen käynnistyy kevään 2021 aikana. Rahoituksella tuetaan erityisesti pk-yrityksiä digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Rahoitusta...
22.02.2021
Kustannustuesta järjestetään kolmas hakukierros. Yksinyrittäjätuki on jatkossa osa kustannustukea. Haku auki huhtikuussa? Tavoitteena on avata kolmannen kierroksen kustannustukihaku yrityksille...
22.02.2021
Kustannustukihakemuksen tulee olla perillä klo 16.15 perjantaina 26.2. joko lähetettynä Valtiokonttorin sähköisessä palvelussa tai perillä Valtiokonttorin kirjaamossa. Kustannustuen hakeminen...