Wanhan Raahen elinkeinotyöpaja

Kutsumme kaikki Raahen keskusta-alueen yrittäjät, työnantajat, matkailun ja palvelujen kehittäjät, luottamushenkilöt sekä Wanhan Raahen kehittämisestä kiinnostuneet yhdessä etsimään vastausta kysymykseen:

Miten Wanhaa Raahea tulisi mielestäsi kehittää matkailun ja elinkeinotoiminnan mahdollistamiseksi ja edistämiseksi alueella?

Tervetuloa mukaan työpajaan, joka on osa vireillä olevaa vanhan kaupungin asemakaavaprosessia. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.8.2020

ILMOITTAUDU

Työpajan tavoitteet

Työpajan tavoitteena on määritellä vanhan kaupungin elinkeinotoimintaan ja matkailuun liittyvät keskeiset tavoitteet. Työpajassa syvennytään ennakkokysymysten vastauksissa esiin nostettuihin tavoitteisiin, toiveisiin ja ideoihin. Ennakkokysymykset löydät alla olevasta ilmoittautumislomakkeesta. Vastaathan niihin ilmoittautumisen yhteydessä. Työpajan tuotoksista julkaistaan raportti asemakaava-asiakirjoissa. Työpajan tuotoksia hyödynnetään soveltuvin osin Wanhan Raahen kehittämissuunnitelmatyössä syksyllä 2020.

Raahen vanhan kaupungin asemakaavoituksen tavoitteet

Vanhan kaupungin vireillä olevassa asemakaavoituksessa tutkitaan alueen sisältö teemoittain eri näkökulmista tarkasteltuna. Työpajan tuotokset ovat osa vanhan kaupungin Elinkeinojen potentiaali -teemaa varten kerättäviä lähtötietoja, joita käytetään laadittavassa toimintaympäristöselvityksessä. Asemakaavan valmistelussa teema on ajankohtainen syksyllä 2021 ja silloin keskustelua jatketaan kaikille avoimella työpajalla.

Työpaja järjestetään tartuntariski minimoiden

Tilaisuudessa huomioidaan korona-aikana opittuja hyviä käytäntöjä hygienia- ja vastuulliset toimintatavat silmällä pitäen. Jos sinulla on koronavirusinfektioon soveltuvia oireita, jääthän silloin kotiin. Tilaisuus järjestetään isossa tilassa, jossa pidämme työskentelytilat olosuhteisiin nähden väljinä.

Tervetuloa mukaan!

Tapahtuma alkaa

Tapahtuma päättyy

Tapahtumapaikka

Brain Center

Tapahtumapaikan osoite

Rantakatu 5 D, 92100 Raahe

Järjestäjä

Raahen kaupungin kaavoitusyksikkö

Yhteyshenkilön nimi

Outi Järvinen

Yhteyshenkilön sähköposti

outi.jarvinen@raahe.fi

Yhteyshenkilön puhelin

040 135 6985
Wanha Raahe. Kuva: Henri Ylikulju