Mitkä ihmeen yrittäjien aamuparlamentit?

Ke, 26.02.2020 - 10:40

Jokainen suomalainen on varmasti kuullut, yleensä hieman varttuneemman väen, aamuisista kokoontumisista paikallisen huoltoaseman kahvioon, jossa porukka kerääntyy pöytäkuntiin hörppäämään kupin kuumaa ja puimaan päivän polttavia puheenaiheita. Samalla siellä vaihdetaan kuulumisia, tietoa eri asioista ja hersyvä naurun remakkakin on enemmän sääntö kuin poikkeus. Näitä kutsutaan kansankielellä aamuparlamenteiksi.

Olen silloin tällöin poikennut töihin mennessä jollekin huoltoasemalle, käynyt juomassa aamukahvin ja kuunnellut samalla paikallisten aamuparlamenttien keskusteluja. Niiden innostamana mietin viime syksynä, miksemme järjestäisi vastaavanlaisia tapaamisia yrittäjäkontekstissa. Siitä syntyi ajatus yrittäjien aamuparlamenteista.

Vihannin SEOlla järjestettiin yrittäjien aamuparlamentti ensimmäistä kertaa.
Vihannissa 11.2.2020 järjestetyssä yrittäjien aamuparlamentissa keskusteltiin muiden muassa maatilojen yhteishankinnoista ja urakoinnista sekä osaavan työvoiman saatavuudesta ja yksityisteiden kunnossapidosta. Kuva: Jussi Kemilä.

Yrittäjien aamuparlamenttien päällimmäisenä ajatuksena on tarjota yrittäjille vapaamuotoinen ja rento tilaisuus, aamunavaus, jossa on mahdollisuus keskustella mieltä askarruttavista asioista virallisen epävirallisesti ja tavata samalla Raahen seudun kehityksen, kunnan ja yrittäjäjärjestön väkeä sekä muita yrittäjiä.

Verkostoitumista kasvokkain ja keskusteluja täysin vapaista aiheista

Ihmiset kuuluvat hyvin moniin verkostoihin ja nykyään verkostoituminen tapahtuu yhä enenevässä määrin sosiaalisessa mediassa myös työelämän osalta. Hyvien suhteiden rakentaminen on olennainen osa työelämää ja verkostoiden avulla voidaan esimerkiksi muodostaa liikesuhteita sekä saada ja antaa apuja ja neuvoja erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Sosiaalisen median yleistymisen myötä kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen määrä on vähentynyt ja ihmisen voi periaatteessa tuntea, vaikka häntä ei olisi koskaan tavannutkaan. Kasvokkain tapahtuva kohtaaminen ja vuorovaikutus on kuitenkin ylivertainen tapa luoda suhteita ja rakentaa luottamusta.

Aamuparlamenttien perusideana onkin saattaa ihmiset saman pöydän ääreen keskustelemaan asioista, kasvokkain.

Pyhäjoella yrittäjien aamuparlamentti järjestettiin tällä kertaa Yppärin Nesteellä.
Pyhäjoella Yppärin Nesteellä 12.2.2020 järjestetyssä yrittäjien aamuparlamentissa käytiin todella vilkasta keskustelua monesta eri aiheesta muiden muassa valokuituhankkeen hyvästä sopimustilanteesta. Samalla jaettiin myös yleistä informaatiota Raahen seudun kehityksen uudesta ilmeestä ja uusista palveluista. Kuva: Jussi Kemilä.

Yrittäjien aamuparlamenttien konseptiin kuuluu olennaisena osana myös se, että niissä ei käsitellä ennalta määriteltyjä aiheita tai pidetä kalvosulkeisia. Kaikki perustuu ihmisten välisiin aitoihin kanssakäymisiin ja kasvokkain käytäviin keskusteluihin niistä aiheista, jotka kulloinkin nousevat esille. Mikä tärkeintä, ihmiset saavat osallistua niihin juuri sellaisina kuin ovat.

Yrittäjien aamuparlamentit järjestetään neljä kertaa vuodessa

Järjestimme yrittäjien aamuparlamentit ensimmäistä kertaa viime syksynä Pyhäjoella, Raahessa ja Siikajoella. Saimme iloksemme huomata, että yrittäjien aamuparlamentit herättivät kiinnostusta, niihin osallistui mukavasti väkeä ja jokaisessa paikassa käytiin loistavia ja monipuolisia keskusteluja. Heti näppituntumalta pystyimme toteamaan, että tällaisille tilaisuuksille tuntui olevan tarvetta.

Halusimme tietää, millaiseksi ensimmäisellä kierroksella järjestetyt yrittäjien aamuparlamentit koettiin, joten pyysimme osallistujilta jälkikäteen palautetta ja kehitysideoita. Tiedustelimme samalla miten usein ja milloin tilaisuuksia halutaan järjestettävän ja halutaanko niille ylipäätään jatkoa. Saamamme palaute oli kauttaaltaan erittäin hyvää ja rakentavaa.

Siikajoen yrittäjien aamuparlamentti veti mukavasti väkeä paikalle Ruukin TeeKoolle.
Yrittäjien aamuparlamentissa Siikajoella 18.2.2020 keskusteltiin muiden muassa työllisyysasioista ja siikajokisille yrittäjille tehdystä työntekijätarvekyselystä sekä Siikajoen näkyvyyttä sekä veto- ja elinvoimaisuutta edistävän Virta-hankkeen toimenpiteistä. Ihmettelyä aiheutti myös allekirjoittaneen auton rikkoutuminen saavuttaessa parlamenttipaikalle. Hinauspalvelu järjestyi paikallisen yrittäjän tarjoamana. Kuva: Kirsi Kivioja.

Kyselyn perusteella päätimme, että yrittäjien aamuparlamentit järjestetään vuonna 2020 yhteensä neljä kertaa, joista ensimmäinen kierros toteutettiin helmikuussa. Jotta mahdollisimman monella alueen yrittäjällä on mahdollisuus osallistua parlamentteihin, niin jatkossa tilaisuudet järjestetään Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen lisäksi myös Vihannissa.

Yrittäjien aamuparlamentti järjestettiin Raahessa 20.2.2020, mutta tilaisuudesta unohtui ottaa kuva, kun keskustelunaiheet tempasivat niin hyvin mukaansa. Raahessa keskusteltiin muiden muassa kaupunkimarkkinoinnista ja liikenteen ohjaamisesta valtatieltä keskustan palvelujen ääreen. Keskustan palvelujen kehittäminen nousi omaksi keskustelunaiheeksikin, kuten myös merellisyyden ja vanhan Raahen hyödyntäminen sekä kaavoitus ja yrittäjyysvaikutustenarviointi kaupungin päätöksenteossa.

Innokkaimmat yrittäjät osallistuivat jokaiseen järjestettyyn tilaisuuteen ja olemme saaneet myös viestiä siitä, että yrittäjien aamuparlamentit ovat poikineet niihin osallistuneille uusia yhteistyökumppanuuksia sekä liikesuhteita ja asiakkuuksia. Kannattaa osallistua tuleviin tilaisuuksiin pitäen mielessä myös liiketaloudelliset mahdollisuudet.

Seuraavan kerran yrittäjien aamuparlamentit järjestetään toukokuussa. Tervetuloa!

Jussi

Bloggaaja toimii yrityskehityspäällikkönä Raahen seudun kehityksessä